Методе и технике у образовању одраслих.

Каталошки број програма: 604  

Не

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261 , 0113282985

Јован Миљковић, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0642864271, 0113282985

Дубравка Михајловић, Мастер андрагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јован Миљковић, Доктор наука, Филозофски факултет у Београду

Дубравка Михајловић, Мастер андрагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Вукашин Гроздић, Истраживач-сарадник, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Неда Чаировић, Мастер андрагогије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Кристина Робертсон, Дипломирани андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Бојан Љујић, Доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Бранка Радовановић, Мастер андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јелена Јовић Миљковић, Дипломирани андрагог, Божидарац Дигитал д.о.о.; Бранкица Никитовић, Дипломирани андрагог, мастер инжењер ОН, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Игор Милованов, Дипломирани андрагог, Правосудна академија; Едиса Кецап, Асистент, истраживач сарадник, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јован Миљковић, Доктор наука, Филозофски факултет у Београду

општа питања наставе

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање компетенција за примену метода и техника у образовном раду са одраслима.

Оспособљавање за: - разумевање значаја креирања адекватног простора и атмосфере као предуслова за коришћење различитих метода и техника у образовном раду са одраслима; - креирање адекватног простора и атмосфере као предуслова за коришћење метода и техника у образовном раду са одраслима; - избор адекватних метода и техника у различитим ситуацијама учења и подучавања одраслих; - коришћење адекватних метода и техника у образовном раду с одраслима; - процену и праћење ефеката примене метода и техника у образовном раду са одраслима; - разумевање вредности/значаја коришћења ИКТ и отворених образовних ресурса као подршке настави и образовању одраслих.

По завршетку обуке учесник је оспособљен да: -објасни значај креирања адекватног простора и атмосфере као предуслова за коришћење различитих метода и техника у образовном раду са одраслима - креира адекватни простор и атмосферу као предуслов за коришћење метода и техника у образовном раду са одраслима - изабере адекватне методе и технике у зависности од садржаја програма, карактеристика групе и ситуације учења, као и различитих стилова учења полазника - управља процесом и ефектима примене метода и техника у процесу образовања одраслих - процењује и прати ефекте примене реализованих метода и техника у процесу образовања одраслих - објасни значај коришћења ИКТ и отворених образовних ресурса у ситуацијама учења и образовања одраслих

 • 1. дан
  • 1. Теоријска заснованост метода и техника у образовању oдраслих
  • Пауза
  • 2. Традиционалне методе и технике у образовању одраслих
  • Пауза
  • 3. Интерактивне методе у образовању одраслих
  • Пауза
  • 4. Технике интерактивног рада са одраслима
 • 2. дан
  • Вођено и планирано самостално учење - планирање једне јединице учења одраслих

25

дана: 2
бодова: 13

Цена по учеснику је 3250 дин. + ПДВ Спецификација цене: Реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за тренинг Такса Филозофског факултета у Београду и Института за педагогију и андрагогију 13% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Вукашин Гроздић, Кристина Робертсон, Бојан Љујић 26 3.55

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.55