Да у вртићу свако учи радосно и лако

Каталошки број програма: 809  

Не

Образовање плус, Београд, Трише Кацлеровића 28/19, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0648948872

Весна Белчевић, obrazovanjeplus@gmail.com, 0638579935, 0648948872

пок. Снежана Борисављевић, Професор енглеског језика, Валдорф педаг,

Јелена Удовичић, Мастер учитељ, ; Весна Белчевић, , УГ Златиборски круг; Драгана Милић, Дипломирани васпитач , Предшколска установа "Савски венац" ; Јасмина Антић, Професор, Предшколска установа „Наше дете“ Врање; Александра Златковић, , ПУ "Савски венац", Београд; Јелена Пантић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ,, Иво Андрић“; Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић'', Београд

предшколско васпитање и образовање

медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање компетенција учесника за подршку целовитом дечијем развоју и учењу у складу са програмском концепцијом „Године узлета“

Јачање капацитета васпитача за стварање позитивне социјалне атмосфере и инклузивности у групи поштујући родну, културну, социјалну, здравствену различитост и потребе деце различитих темперамената и типова интелигенције; Развијање сензибилитета код васпитача за препознавање потреба деце и родитеља; Оспособљавање запослених у ПУ за планирање и реализацију садржаја и активности који поспешују холистички развој детета у складу са програмском концепцијом „Године узлета“; Упознавање учесника са методским поступцима припреме деце за читање и писање кроз вођену игру, развој координације, крупне и ситне моторике.

Очекује се да учесници обуке: Ојачају капацитете за стварање инклузивне атмосфере у групи поштујући родну, културну, социјалну, здравствену различитост и потребе деце различитих темперамената и типова интелигенције; Унапреде сарадњу са родитељима и колегама на основу познавања теорије о темпераментима и боље разумеју потребе деце различитих темперамената; Примене у раду са децом научене игре и активности које доприносе стварању позитивне социјалне климе и поспешују холистички развој детета у складу са програмском концепцијом „Године узлета“; Осмишљавају и реализују игре и активности за развој координације и моторике као припреме за читање и писање.

 • 1. дан
  • Значај холистичког приступа у раду са децом
  • Пауза
  • Представљање теорије о темпераментима код деце и одраслих
  • Пауза
  • Темпераменти код одраслих
  • Пауза
  • Атмосфера у васпитној групи у вртићу
 • 2. дан
  • Теорија о вишеструкој интелигенцији Хауарда Гарднера
  • Пауза
  • Игре и активности за развој координације и моторике
  • Пауза
  • Припрема за читање и писање кроз игровне активности телом и прстима
  • Пауза
  • Сумирање и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. Цена укључује радне материјале, потврде о учешћу, путне трошкове, хонораре за два реализатора семинара, координатора и web администратора, порез и друге законске обавезе организације. У цену нису укључени трошкови смештаја и превоза реализатора (уколико се семинар организује ван Београда).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Бајка", Маричка 35, Врање, Весна Белчевић, Драгана Милић 27 3.99

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.99