Планирање и извођење активности образовања и учења одраслих.

Каталошки број програма: 668  

Не

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261 , 0113282985

Јован Миљковић, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0642864271, 0113282985

Дубравка Михајловић, Мастер андрагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јован Миљковић, Доктор наука, Филозофски факултет у Београду

Дубравка Михајловић, Мастер андрагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Вукашин Гроздић, Истраживач-сарадник, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Неда Чаировић, Мастер андрагогије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Кристина Робертсон, Дипломирани андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Бојан Љујић, Доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Бранка Радовановић, Мастер андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јелена Јовић Миљковић, Дипломирани андрагог, Божидарац Дигитал д.о.о.; Бранкица Никитовић, Дипломирани андрагог, мастер инжењер ОН, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Игор Милованов, Дипломирани андрагог, Правосудна академија; Едиса Кецап, Асистент, истраживач сарадник, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јован Миљковић, Доктор наука, Филозофски факултет у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање компетенција за планирање и извођење образовног рада са одраслима.

Разумевање особености и могућности одраслих у учењу; Оспособљавање за примену кључних теоријских ставова и принципа учења у настави и учењу одраслих; Разумевање концепта искуственог и интерактивног учења; Оспособљавање за обликовање средине за учење и ситуација учења одраслих на основу контекстуалних и персоналних чинилаца учења; Разумевање принципа и основа развоја образовног програма за одрасле; Оспособљавање за формулисање циљева и исхода образовног процеса; Оспособљавање за планирање на микро дидактичком нивоу; Оспособљавање за планирање и организовање релевантних услова и подржавајућег окружења за реализовање образовних активности одраслих; Оспособљавање за сопствено позиционирања у процесу вођења и управљања групом

По завршетку обуке учесник је оспособљен да: планира активности учења у складу са андрагошким принципима и особеностима учења одраслих; планира извођење образовне активности засноване на исходима; формулише циљеве и исходе учења на нивоу јединица учења; креира јединице учења прилагођене учењу одраслих и осмишљава дидактично‐методички поступак за активно учешће полазника у процесу обуке; примењује модел интерактивног, искуственог и мешовитог учења у реализацији активности учења; креира ситуације учења и интеракцију међу полазницима на основу особености учења одраслих; управља индивидуалним разликама у учењу с обзиром на различите стилове учења полазника у групи; израђује материјале за учење укључујући и материјале за ИКТ.

 • 1. дан
  • 1. Феномен одраслости и особеност учења као његова карактеристика
  • Пауза
  • 2 Стилови и принципи учења одраслих
  • Пауза
  • 3. Циљеви и исходи у образовању и учењу одраслих
  • Пауза
  • 4. Планирање активности образовања и учења одраслих
 • 2. дан
  • Вођено и планирано самостално учење - планирање једне јединице учења одраслих

25

дана: 2
бодова: 13

Цена по учеснику је 3250 дин. + ПДВ Спецификација цене: Реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за тренинг Такса Филозофског факултета у Београду и Института за педагогију и андрагогију 13% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 У установи Јован Миљковић 10 3.99
2 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Бранка Радовановић, Игор Милованов 19 3.48
3 Школа за основно образовање и васпитање одраслих "Свети Сава", Огњена Прице бр. 7, Нови Сад Бранкица Никитовић, Јован Миљковић 16 3.97

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.81