Мале тајне наставника за подстицање успешности ученика

Каталошки број програма: 591  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Соња Милетић, професор разредне наставе, ОШ“Бранислав Нушић“; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Соња Милетић, професор разредне наставе, ОШ“Бранислав Нушић“; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац; Весна Покимица, Професор техничког образовања, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника за планирање и реализацију наставе усмерене ка подстицању успешности ученика, кроз различите начине мотивације, реализацију наставе и наставне материјале.

Оснаживање наставника за развијање међупредметних компетенција ученика кроз остваривање исхода. Примена дигиталних ресурса у настави у циљу остваривања исхода и подстицање успешности ученика. Оспособљавање наставника за креативно креирање наставног процеса и наставних материјала у циљу подстицања мотивације код различитих ученика, у складу са индивидуалним карактеристикама, како би поспешили њихову успешност у раду. Јачање компетенција полазника за избор оптималних садржаја из наставног програма за остваривање исхода кроз креирање наставних материјала. Подстицање полазника на стварањe поверења у могућности ученика и позитивна очекивања у погледу остваривања успеха. Оснаживање полазника за анализу постојећих примера из праксе.

Учесници ће бити: - оснажени за развијање међупредметних компетенција ученика кроз остваривање исхода; - мотивисани за коришћење дигиталних ресурса у настави у циљу остваривања исхода и подстицање успешности ученика; - оспособљени за креативно креирање наставног процеса и наставних материјала у циљу подстицања мотивације код различитих ученика, у складу са индивидуалним карактеристикама, како би поспешили њихову успешност у раду; - компетентнији за избор оптималних садржаја из наставног програма за остваривање исхода кроз креирање наставних материјала; - подстакнути позитивна очеквања у могућности ученика у погледу остваривања успеха; - оснажени за квалитетнију анализу постојећих примера из праксе - хоризонтална размена.

 • 1. дан
  • Увод
  • Настава усмерена ка исходима
  • Различити ученици, различита мотивација
  • Пауза
  • Прилагођавање начина рада и наставних материјала за наставу и учење
  • Пауза
  • Креирање наставних материјала у складу са потребама ученика и исходима учења
  • Пауза
  • ИКТ у настави - могућности за прилагођавање наставе
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић" Моравска 2, Пожаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 27 4
2 ОШ "Вук Караџић" Моравска 2, Пожаревац Невена Перић, Соња Милетић 29 3.99
3 ОШ "Петефи бригада", 16. дивизије 34, Кула Невена Перић, Наташа Николић Гајић 27 3.97
4 ОШ "Јован Јовановић Змај" Трг рудара бб, Алексиначки Рудник Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 27 3.97
5 ОШ "Иван Вушовић", Новоражањска 42, Ражањ Невена Перић, Соња Милетић 29 3.96
6 ОШ "Херој Иван Мукер", Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка Невена Перић, Соња Милетић 27 3.85
7 ОШ "Љубиша Урошевић", Цара Душана 146, Рибаре Невена Перић, Соња Милетић 27 3.13
8 ОШ "Димитрије Давидовић", Анте Протића 3, Смедерево Невена Перић, Соња Милетић 30 3.97
9 ОШ "Бата Булић", Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Весна Покимица, Соња Милетић 30 3.78
10 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац Невена Перић, Соња Милетић 30 3.64
11 ОШ "Академик Миленко Шушић", Пионирска 5, Гуча Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 26 3.97
12 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 30 4

Укупно учесника: 339 | Просечна оцена: 3.85