Дете, музика и покрет

Каталошки број програма: 1015  

Не

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA, BULEVAR OSLOBODJENJA 57/4, bojana@carobnafrula.com, 069618181

Bojana Nestorovic, bojana@carobnafrula.com, 069618181, 069618181

Бојана Несторовић, мастер музикологије и културологије, ФМУ И ФПН; Мирјана Недељковић, дипломирани музички педагог, ФМУ

Бојана Несторовић, мастер музикологије и културологије, ФМУ И ФПН; Мирјана Недељковић, дипломирани музички педагог, ФМУ

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање полазника за подршку целовитом музичком развоју детета и унапређивање квалитета рада применом савремених метода учења музике.

Унапређивање компетенција полазника за употребу и примену кинестетичког учења као интегралног дела музичке наставе. Обука полазника за примену иновативних дидактичких игара. Оспособљавање полазника за примену и комбиновање метода, техника и облика рада и наставних средстава у музичкој настави. Унапређивање компетенција за планирање наставе и функционалну примену усвојених вештина у корелацији са наставом инструмента. Унапређивање техника мотивације и учења у циљу подстицања креативног мишљења деце. Повећање ефикасности музичке наставе у подстицању развоја музичких и психомоторних способности деце.

Разуме значај стечених вештина за музички и општи развој детета. Полазници су упознали принципе за употребу кинестетичког учења и проширили компетенције за његову употребу у настави музике. Увећали су фонд дидактичких игара. Оспособљени за примену и комбиновање упознатих техника, метода и облика рада полазника за примену научених иновативних метода. Мотивисани за функционалну примену усвојених вештина. Подизање мотивације полазника за савладавање наставних садржаја, кроз кинестетички приступ учењу. Полазници су унапредили вештине за планирање садржаја и наставе. Оспособљени за примену техника мотивације. Унапредили вештине за примену корелације са наставом инструмента.

 • 1. дан
  • Утицај музике и покрета на психомоторни развој детета
  • Дечја песма као средство за развој музичких способности и говора
  • Развој координације, крупне и фине моторике кроз музичко-дидактичке игре са покретом.
  • Вођено слушање музике уз покрет
  • Развијање координације покрета уз коришћење инструмената
  • Имплементација покрета у почетну наставу солфеђа, кинестетичко учење.
  • Припрема садржаја за приредбе и концерте

15

дана: 1
бодова: 8

3800рсд - трошкови хонорара аутора и реализатора,трошкови израде материјала, путни трошкови, административни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Mузичка школа Петар Милошевић Бојана Несторовић, Мирјана Недељковић 17 3.71

Укупно учесника: 17 | Просечна оцена: 3.71