Примена Монтесори материјала за развој математичких компетенција у раду са децом од 5 до 10 година

Каталошки број програма: 430  

Не

Монтесори друштво Србије, Антона Ашкерца 3., 24000 Суботица, montesorisr@tippnet.rs, 024646411, 0638886938 , 024646411

Ержебет Бедросиан, bedrosian.erzebet@gmail.com, 024646411, 0638886938, 024646411

Ержебет Бедросиан, Специјалиста предшколске педагогије, Предшколска установа "Наша радост" Суботица; Александра Виславски, Струковни васпитач, ПУ "Детињство" Жабаљ

Ержебет Бедросиан, Специјалиста предшколске педагогије, Предшколска установа "Наша радост" Суботица; Александра Виславски, Струковни васпитач, ПУ "Детињство" Жабаљ

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Упознавање учесника са Монтесори материјалима за развој математичких компетенција и могућностима и начином њихове сегментарне примене у раду са децом од 5 до 10 година.

Упознавање учесника са карактеристикама Монтесори материјала, са посебним освртом на материјале из области математике и разумевање њихових директних и индиректних циљева за учење детета. Развијање стваралачког потенцијала учесника за индивидуализовани рад и индивидуализацију рада са децом. Практично учење и извођење активности са Монтесори материјалима из области математике. Развијање стваралачких потенцијала учесника за прављење нових дидактичких материјала са самосталан, или за рад и учење деце у малим групама. Развијање стваралачког потенцијала учесника за реализацију садржаја из области математике на различитим нивоа сложености.

Обогаћивање дидактичко-методичког знања учесника кроз стицање вештине примене Монтесори материјала из области математике. Обогаћивање методичког знања учесника да се актуелни садржај деци постави и понуди на пријемчив, разумљив и интересантан начин. Обогаћивање меодичког сазнања за нови начин индивидуализације рада. Оспособљеност учесника семинара за осмишљавање, израду и примену Монтесори материјала у релевантним педагошким ситуацијама са посебним нагласком подршке развоју математичких компетенција.

 • 1. дан
  • Теоријске основе Монтесори педагогије и пауза
  • „Геометрија је свуда око нас“ - Геометрија кроз Монтесори облике учења и пауза
  • Формирање појма количине и схватање структуре бројева, као припрема за математичке операције и пауза
  • Увод у рачунске операције и сумирање садржаја и утисака дана
 • 2. дан
  • Декадни систем кроз Монтесори материјале и пауза
  • Линеарно бројање са Монтесори материјалима и пауза
  • Рачунске операције са великим бројевима и пауза
  • Осмишњавање и презентација дидактичких материјала са принципима Монтесори материјала и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Нето цена по учеснику је 4.500,00 РСД, која обухвата хонорар за два реализатора, писани и сликовни материјал који прати садржај едукације и додатни материјал за штампање за примену математичких вежби. Цена не садржи путне трошкове, смештај реализатора, као ни порезе и доприносе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Монтесори друштво Србије, Раде Кончара 25., Суботица Ержебет Бедросиан, Александра Виславски 9 4
2 Монтесори друштво Србије, Раде Кончара 25., Суботица Ержебет Бедросиан, Александра Виславски 10 4

Укупно учесника: 19 | Просечна оцена: 4