Холистички приступ у образовању деце прешколског и млађег школског узраста у реализацији ликовних активности и наставе ликовне културе

Каталошки број програма: 1064  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Мирослава Којић, Академик, магистар вајарства, __________________; Смиљана Којић Грандић, Дипломирани графичар ликовних уметности, Основна школа „Јован Поповић“ у Кикинди; Загорка Марков, Доктор дефектолошких наука, ВШССОВ у Кикинди

Мирослава Којић, Академик, магистар вајарства, __________________; Смиљана Којић Грандић, Дипломирани графичар ликовних уметности, Основна школа „Јован Поповић“ у Кикинди; Загорка Марков, Доктор дефектолошких наука, ВШССОВ у Кикинди

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење знања и вештина професионалаца за примену савременог методичког приступа у методици ликовног васпитања и образовања

да прошире своја знања о савременом методичком приступу у методици ликовног васпитања и образовања;оспособе за планирање, програмирање и структурирање савременог методичког приступа у методици ликовног васпитања и образовања заснованог на холистичком васпитању и образовању; оспособе и прошире знања како би путем ликовног израза код децеи ученика подстакли развој когнитивних и социо-емоционалних капацитета; овладају педагошким вештинама за подстицање деце и ученика да њихово ликовно изражавање буде рефлексија њихових емоција;овладају педагошким вештинама да савременим методичким приступом подстакну развој толеранције и просоцијалности, вршњачке солидарности, јавног наступа;овладају техникама процене ефеката савременог методиког приступа;

Да су стекли и проширили знања о савременом методичком приступу у методици ликовног васпитања и образовања и да су оспосбљени за примену наученог у васпитно-образовној пракси - Да су оспособљени за планирање, програмирањеи структурирање савременог методичког приступа у методици ликовног васпитања и образовања заснованог на холистичком васпитању и образовању; - Да су овладали педагошким вештинама за подстицање деце и ученика да њихово ликовно изражавање буде рефлексија њихових емоција; - Да су овладали техникама процене ефеката савременог методиког приступа; - Да су стекли знања о карактеристикама ликовног израза деце опште популације, деце са посебним потребама и даровите деце - Да су стекли знања о проблемима који прате ликовно изражавање

 • 1. дан
  • 1. Теоријска тумачења савременог методичког приступа у методици ликовног васпитања
  • Вербална асоцијација као подстицај за ликовно изражавање деце и ученика
  • Главни део активности и часа ликовне културе заснован на савеменом методичком приступу у методици
  • .Завршни део ликовне активности и часа ликовне културе заснован на савременом методичком приступу
 • 2. дан
  • Савремени методички приступ и деца из маргиналних група
  • Савремени методички приступ и деца са сметњама у развоју
  • Утицај и ефекти савременог методичког приступа у ликовним активностима на развој деце
  • Утицај савременог методичког приступа у ликовним активностима на толеранцију и просоцијалост

30

дана: 2
бодова: 15

75.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Дечија радост", Жарка Зрењанина 25, Панчево Мирослава Којић, Загорка Марков 30 3.23

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.23