Увођење модификованих и традиционалних дувачких инструмената у музичке школе

Каталошки број програма: 1060  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

ЈОСИП КОМЉЕНОВИЋ, ,

ЈОСИП КОМЉЕНОВИЋ, ,

уметности

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Упознавање наставника са модификованим и унапређеним традиционалним дувачким инструментима

Упознавање наставника са начинима на који су традиционални дувачки инструменти настали и у којој мери су унапређени проширивањем тонског опсега; упознавање са начинима на који су отклоњени недостаци традиционалних инструмената на основу којих су настали инструменти: жигафон, јеркофон, фрула – баричанка и окарина - обреновчанка

Наставници ће умети да разликују традиционалне дувачке инструменте од модификованих традиционалних дувачких инструмената; наставници ће бити упознати са начином извођења музике на модификованим традиционалним инструментима: жигафону, јеркофону, фрули – баричанки и окарини – обреновчанки; наставници ће бити мотивисани да преносе знања ученицима о овим инструментима.

 • 1. дан
  • Упознавање са инструментом Жигафон
  • Пауза
  • Упознавање са инструментом Јеркофон
  • Пауза
  • Упознавање са инструментом фрула – баричанка
  • Пауза
  • Упознавање са инструментом окарина - обреновчанка

14

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника (47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.