Самоевалуацијом до квалитетне школе

Каталошки број програма: 733  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Славко Ђокић, /, /; Снежана Стаматовић, Дипломирани педагог, Техничка школа Пожега

Славко Ђокић, /, /; Снежана Стаматовић, Дипломирани педагог, Техничка школа Пожега

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Подизање нивоа свести наставника и директора о неопходности сталног унапређивања сопственог рада и о значају самоевалуације као основе за побољшање квалитета рада у школама. Развијање културе самоевалуације у школи.

Оспособљавање наставника и директора за планирање и спровођење самоевалуације на различитим нивоима у школи у функцији унапређивања сопственог рада и квалитета рада школе. Развијање вештина за примену различитих метода и техника самоевалуације. Оспособљавање за израду акционих планова на основу резултата самоевалуације.

Наставници/директори ће: - Разумети значај процеса самоевалуације као неопходног услова за унапређивање квалитета рада школе; - бити мотивисани за спровођење самоевалуације; - Разумети сврху и значај самоевалуације као начина за обезбеђивање квалитета сопственог рада и рада установе; - Развити вештине за спровођење процеса самоевалуације на различитим нивоима у школи; - Бити оспособљени за израду и примену различитих метода, техника и инструмената за самоевалуацију; - Бити оспособљени за планирање и спровођење промена на основу резултата самоевалуације.

 • 1. дан
  • Представљање
  • Квалитетна школа
  • Пауза
  • Самоевалуација као услов обезбеђивања квалитета рада школе
  • Пауза
  • Методе, технике и инструменти самоевалуације
  • Израда акционих планова
  • Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Srednja škola Dr Đorđe Natošević - Inđija Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.89
2 ОШ Светозар Марковић -Бродарево Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 29 3.94
3 Техничка школа, 4. децембра бр. 3 Пријепоље Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 23 3.89
4 Пријепољска гимназија, 4. децембра бр. 3 Пријепоље Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 23 3.93
5 Економска школа "Стана Милановић", Масарикова 29 Шабац Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.87
6 Медицинска школа "Др Андра Јовановић", Цара Душана 9 Шабац Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.94
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Немањина 52, Ужице Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 25 3.82
8 ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњановића 2 Београд Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.96

Укупно учесника: 220 | Просечна оцена: 3.91