Од музичког стваралаштва до нотног записа и извођења

Каталошки број програма: 1045  

Не

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање, Господар Вучића 245, Београд, office@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628095607

Марина Обрадовић, marina.obradovic@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628005607

Маја Обрадовић, , ОШ "Посавски партизани", Обреновац

Маја Обрадовић, , ОШ "Посавски партизани", Обреновац; Биљана Коњевић, , ОШ „Прва обреновачка основна школа“

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање знања и способности наставника за когнитивно-конструктивистички приступ у реализацији наставних садржаја. Јачање компетенција наставника за оптимално подстицање развоја музичких способности, стваралачког мишљења и описмењавања ученика.

Унапређивање знања о природи музичких способности, њеном развоју са становишта когнитивно-развојне психологије и музичком трансферу. Унапређивање вештина и способности наставника у осмишљавању, планирању и извођењу разних облика музичког стваралаштва у односу на различите нивое надарености ученика. Јачање компетенција наставника за музичко описмењавање ученика усмереног ка иноватином приступу у наставном процесу. Развијање вештина и способности наставника за аранжирање песама прилагођених потребама и различитим способностима ученика у циљу развијања музичких способности, стваралачког мишљења и неговања групног музицирања.

По завршетку обуке очекује се да ће наставник бити оспособљен да: - на оптималан начин подстиче развој музичких способности ученика у односу на унапређена знања о току музичког развоја, нарочито у области музичког стваралаштва, као и музичких и немузичких когнитивних способности у односу на музичко искуство ученика с различитим нивоима обдарености; - унапреди наставу применом иновативног приступа уз употребу новог дидактичког средства (описаног у сценарију) у циљу бољих постигнућа ученика у процесу музичког описмењавања; - самостално аранжира композиције које ће код ученика довести до богатијег музичког искуства и веће слободе и спонтаности у избору музичког материјала, његовим комбинацијама и самосталном стварању нових музичких идеја.

  • 1. дан
    • Музички развој са становишта когнитивно-развојне психологије и музички трансфер
    • Развој стваралачког мишљења кроз различите видове музичког стваралаштва
    • Од графички представљеног ритма и мелодије до нотног записа и извођења
    • Аранжирање и музичке импровизације

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара У цену су укључени радни материјали за све учеснике, прибор за писање и цртање, нотни папир, додатни материјали (пластелин, разне траке, вуница, лепак...), мелодијске и ритмичке удараљке, трошкови освежења