НАСТАВНИК - ЈА ГЛУМАЦ И РЕДИТЕЉ (савремена методика наставе)

Каталошки број програма: 627  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Дубравка Томић, Доктор наука, ОШ”Лаза Костић” Нови Београд

Дубравка Томић, Доктор наука, ОШ”Лаза Костић” Нови Београд; Весна Миленковић, Дипломирани музиколог, ОШ „Свети Сава“ Пожаревац и Медицинска школа

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Наставник самостално практично примењује редитељске поступке и драмске технике као савремене методе рада у интеграцији са различитим наставним предметима, од процеса планирања до реализације исхода, уз остваривање међупредметних компетенција.

Оснаживање наставника за примену савремене методике часа уз елементе драмских техника у споју са међупредметним повезивањем. Подршка у савладавању редитељског поступка код планирања часа. Постизање тимске сарадње наставника и мотивација за практичну примену у настави кроз коју се развијају међупредметне компетенције.

Наставник примењује редитељски поступак у планирању часа. Наставник самостално драматизује текст повезујући наставне садржаје једног или више наставних предмета у интегрисане тематске целине. Наставник јасно формулише циљ часа и исходе за више предмета на одабрану тему. Наставник има позитиван став о примени стечених знања у пракси.

  • 1. дан
    • МЕТОДИКА НАСТАВЕ - НЕКАДА И САДА
    • ДА КРЕНЕМО ОД МОГ ЧАСА
    • КОРАК ПО КОРАК
    • А САДА НА СЦЕНУ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.