Напиши и обезбеди средства преко ЕУ пројеката

Каталошки број програма: 617  

Не

Школа за основно образовање одраслих, Сомбор, Лазе Костића 3, sooo@mts.rs, 025437466

Владимир Поповић, sooo@mts.rs, 025437466, 0638115261

ПЕТРАНА ЈАКОВИЋ, Професор, Школа за основно образовање одраслих, Сомбор; Владимир Поповић, професор, Школа за основно образовање одраслих; Татјана Дуганџић, професор, Школа за основно образовање одраслих

Mihajlo Maćuš, dipl. ecc, Škola za osnocvno obrazovanje odraslih; ПЕТРАНА ЈАКОВИЋ, Професор, Школа за основно образовање одраслих, Сомбор; Владимир Поповић, професор, Школа за основно образовање одраслих; Татјана Дуганџић, професор, Школа за основно образовање одраслих

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за финансијско и административно управљање радом установе;
васпитач у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Оспосoбљавање запослених у установама образовања и васпитања за успешно проналажење и писање предлога пројеката, стицањем теоријских и практичних знања о пројектима.

1. Упознавање учесника обуке са различитим изворима и програмима за финансирање пројеката - ЕУ фондови, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, IPA пројекти, Еrasmus Plus и Фондација ТЕМПУС. 2. Оспособљеност школских пројектних тимова да овладају процесом и методологијом израде пројектног предлога. 3. Оспособљеност запослених у установама образовања и васпитања да овладају неопходним знањима и вештинама за писање предлога пројекaта. 4. Стицање и унапређивање вештина за израду квалитетних предлога пројеката у циљу повећања шанси за добијање бесповратних средстава из различитих фондова и грантова.

1. Умеју да кроз анализу проблема и идентификацију потреба креирају предлог пројекта. 2. Самостално проналазе изворе и програме за финансирање различитих пројекатних активности. 3. Учесници обуке знају да израде и пишу пројектни предлог. 4. Знају да управљају пројектним циклусом. 5. Знају да комплетирају неопходну пројектну документацију.

 • 1. дан
  • Могућности за финансирање пројеката и упознавање са програмима финансијера пројеката
  • Груписање потреба за креирање предлога пројекта и формулисање циља пројекта
  • Пауза
  • Кључни елементи пројекта
  • Пауза
  • Конкурсна документација и апликациони формулар
  • Пауза
  • Критеријуми оцењивања предлога пројеката
  • Како бити конкурентан и како се издвојити од других
  • Закључци и евалуација обуке

25

дана: 1
бодова: 8

2500 РСД Финансијска администарција, путни трошкови и хонорари реализатора семинара.