НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Каталошки број програма: 104  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ; Невена Лукић, Професор разредне наставе, ОШ "Ђуро Стругар" Београд; Јасмина Петровић, Професор разредне наставе, ОШ "Јован Цвијић" Дебрц; Стефан Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Никола Тесла" Винча; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ "Бановић Страхиња" ; Слађана Обрадивић, Професор разредне наставе, ОШ "Сава Шумановић“ Земун

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање педагошких компетенција у области васпитног рада, примене демократских принципа у настави, подршке развоју личности ученика, афирмације различитости и креирања стимулативне радне климе у одељењу и у установи.

Едукација полазника о актуелним питањима школског васпитања и методама васпитног рада. Обука полазника која обухвата: - јачање васпитних компетенција наставника и установе, - оснаживање за успостављање квалитетније васпитно-социјалне и радне климе у одељењу, - подизање нивоа мотивације за спровођење демократских процедура у одељенским колективима, - оспособљавање за припрему, израду и употребу васпитних алата, Ученичког дневника и Одељенског споразума, - овладавање иновативном методологијом управљања одељењем заснованом на сарадњи на релацији: наставник – ученици – родитељи - оснаживање за афирмацију различитости, - едукацију о методама и значају адекватног реаговања на најчешће васпитне изазове.

Очекује се да ће полазници обуке унапредити васпитне компетенције и бити мотивисани, оснажени и обучени да: - граде стимулативније радно окружење у одељењу, - адекватније реагују на васпитне изазове, - користе васпино-социјалне алате: "Ученички дневник" и/или "Одељенски споразум", - ефикасније преносе одговорност на ученике, - ефикасније мотивишу ученике за рад, а родитеље за сарадњу, - функционалније афирмишу различичитост и користе је за остварење педагошких циљева, - умање ослањање на казне, а увећају ослањање на педагошке вештине.

 • 1. дан
  • Награда и казна - путеви до животних вредности
  • Мотивација и развој личности
  • Различитост - посебност или недостатак
  • Васпитне методе и средства - Ученички дневник - оно што недостаје
 • 2. дан
  • 0д дисциплине ка самодисциплини - изазови на путу ка успеху
  • Договарањем до дисциплине и задовољства у раду
  • Израда нацрта сценарија за примену програма у пракси
  • Препреке на путу ка квалитетнијем животу и раду у школи

30

дана: 2
бодова: 16

Цена: 3400,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари реализатора, путни трошкови и трошкови радног материјала 2600 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, књиговодства, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара. У цену нису урачунати трошкови: закупа радног простора (ако постоје); освежења и исхране полазника; смештаја за реализаторе, ако је то неопходно.