Методичка радионица

Каталошки број програма: 421  

Не

Подружница математичара Ваљево, 14000 Ваљево, Вука Караџића 3, dms.valjevo@gmail.com, 0652912200, 0642540845 , 014221622

Војислав Андрић, voja.andric@gmail.com, 0652912200, 014291220, 014221622

Радослав Божић, доктор наука, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад; Јасмина Мицић, Наставник гимназије, Прва крагујевачка гимназија; Вељко Ћировић, , Ваљевска гимназија; Војислав Андрић, доктор методике математике, Подружница математичара Ваљево

Радослав Божић, доктор наука, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад; Јасмина Мицић, Наставник гимназије, Прва крагујевачка гимназија; Вељко Ћировић, , Ваљевска гимназија; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Маријана Стефановић, дипломирани математичар, Ваљевска гимназија; Иванка Томић, дипломирани математичар, Ваљевска гимназија; Ивана Поповић, дипломирани математичар, Ваљевска гимназија; Александра Милошевић, дипломирани математичар, ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад; Војислав Андрић, доктор методике математике, Подружница математичара Ваљево

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Усавршавање наставника математике у основним и средњим школама у сфери: * унапређивања стручних знања наставника * унапређивања методичких компетенција наставника * унапређивања дидактичких вештина наставника.

Оспособљавање учитеља и наставника математике у основним школама и професора математике у средњим школама за реализацију: * редовне наставе математике * додатне наставе математике * допунске наставе математике * слободних математичких активности * популаризацију математике * свих облика наставе коришћењем савремених електронских технологија.

Унапређивање стручних знања и умења, методичких компетенција и дидактичких вештина наставника.

 • 1. дан
  • Конструктивни задаци у настави математике
  • Додатна настава математике у основним и средњим школама
 • 2. дан
  • Логичко - комбинаторни проблеми у настави математике
  • Индивидуализација наставе математике
 • 3. дан
  • Коришћење програмског пакета Гео-Гебра у настави математике
  • Доказ у настави математике

30

дана: 3
бодова: 24

3.600 динара по учеснику (за један дан обуке). У цену су урачунати: * трошкови предавача (хонорари у бруто износу, исхрана, смештај и путни трошкови) * израда и штампање материјала за наставнике * трошкови освежења наставника * трошкови закупа простора За чланове ДМ Србије и групе од 30 наставника предвиђен је попуст од 25-50%, а попуст су предвиђене и школе које свој простор бесплатно уступе.