ПРОГРАМ ПОЗИТИВНОГ ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Каталошки број програма: 140  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, Музичка школа ,,Станислав Бинички“ Београд; Тамара Ђорђевић Николић, дипломирани психолог, Шеста београдска гимназија

Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, Музичка школа ,,Станислав Бинички“ Београд; Тамара Ђорђевић Николић, дипломирани психолог, Шеста београдска гимназија; Миља Кривокућа, Магистар психолошких наука , Министарство просвете, науке и технолошког развоја

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање капацитета наставника и стручних сарадника за појачан васпитни рад са ученицима који испољавају насилно понашање у школи и саветовање њихових родитеља, примењујући интерактивне методе учења.

Развијање практичних вештина за појачан васпитни рад са ученицима који испољавају насилно понашање у школи; Развијање практичних вештина у саветовању родитеља, ученика који испољавају насилно понашање у школи, за примену васпитних мера у породици.

Наставници и стручни сарадници успешно спроводе појачан васпитни рад са ученицима који испољавају насилно и рушилачко понашање у школи. Наставници и стручни сарадници успешно саветују родитеље, ученика који испољавају насилно понашање, како да примењују одговарајуће васпитне мере у породици.

 • 1. дан
  • Историјски преглед васпитних мера
  • Изнуђена дебата
  • Васпитање у породици: Кључ успешног васпитања у породици. (успешне и применљиве васпитне мере)
  • Васпитање у школи: Кључ успешног васпитања у школи (применљиве васпитне мере у школи).
  • Сналажење у педагошким ситуацијама
  • Сумирање и евалуација обуке.

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гложан, Бачки Петровац, ОШ "Јозеф Марчок - Драгутин" Ирена Мучибабић, Тамара Ђорђевић Николић 13 3.98
2 Сремска Каменица, ОШ "Јован Јовановић Змај" Ирена Мучибабић, Тамара Ђорђевић Николић 29 3.92

Укупно учесника: 42 | Просечна оцена: 3.95