Васпитачи и дигитални медији

Каталошки број програма: 801  

Не

Предшколска установа "Мазза", Деспота Ђурђа 65, 18000 Ниш, drgnpvl@gmail.com, 0641315267, 0641232234

Данијела Гоцић, drgnpvl@gmail.com, 0641232234, 0641315267

Зорица Станисављевић Петровић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитет у Нишу; Драгана Павловић, Доктор техничких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Зорица Станисављевић Петровић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитет у Нишу; Драгана Павловић, Доктор техничких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Већа примена дигиталних медија у раду васпитача. Оснаживање васпитача за одабир и коришћење разноврсних материјала са интернета у раду са децом предшколског узраста. Развој дигиталних компетенција васпитача.

Разумевање дигиталних медија као потенцијала за развој и унапређивање рада васпитача. Веће коришћење дигиталних технологија у припремању васпитача за рад са децом. Припремање васпитача за креирање и израду дигиталних материјала (електронског портфолија, електронске сликовнице и др). Развој вештина васпитача за обраду и преношење слика у електронске документе.

Након завршетка обуке очекује се да васпитачи разумеју значај дигиталних медија и њихове потенцијале у предшколском васпитању и образовању. Очекује се да васпитачи у већем обиму користе дигиталне технологије у припремању и реализацији рада са децом. Очекује се да васпитачи имају развијене дигиталне вештине, да могу самостално да креирају електронски потфолио, електронску сликовницу и сличне садржаје.

 • 1. дан
  • Упознавање и листа очекивања
  • Дигитални медији као потенцијал за унапређивање васпитно-образовног рада
  • Пауза
  • Дигитални медији у раду васпитача
  • Електронски извори у припремању васпитача за рад
  • Пауза
  • Електронски портфолио васпитача
  • Пауза
  • Креирање електронске сликовнице

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000 динара. У цену су укључени материјали потребни за рад у радионицама. Учесници добијају књигу "Нови медији у раном образовању", аутора Станисављевић Петровић З., и Павловић Д. у издању Филозофског факултета у Нишу. Путни трошкови реализатора нису укључени у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Прокупље Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.93
2 Прокупље Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.97

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.95