Наставни материјал за ученике са сметњама у развоју

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 257  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Марина Малеш, , ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика; Маринко Петковић, , ШОСО “Милан Петров; Слађана Кнежевић, , ОШ “Петефи Шандор”

Марина Малеш, , ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика; Маринко Петковић, , ШОСО “Милан Петров

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Јачање компетенција наставника за рад у инклузивном одељењу. Оспособљавање учесника за израду и примену наставног материјала за рад са ученицима са сметњама у развоју.

Упознавање учесника са општим појмовима, типовима сметњи и приступима ученику. Развијање свести о важности учешћа родитеља ученика у планирању и припреми рада са учеником. Оспособљавање за примену специфичних техника, за афирмативни приступ ученику и одређивање мера подршке. Упознавање са врстама наставног материјала, начинима прилагођавања и израде. Оспособљавање за израду наставног материјала за ученике са сметњама у развоју. Упознавање са начинима примене таквог материјала кроз сценарио за час и начинима евалуације примењеног материјала. Јачање свести о важности планирања примене наставног материјала кроз сценарио за час у инклузивном одељењу и важности вредновања примењеног материјала.

Учесници: - Познају различите типове сметњи и умеју да одреде одговарајући приступ ученику. - Афирмативно сагледавају ученика и умеју да одреде мере подршке. Укључују родитеље у израду плана и припреме за рад са учеником са сметњама у развоју. - Познају врсте наставног материјала и у складу са дефинисаним мерама подршке израђују наставне материјале за ученике са сметњама у развоју. - Планирају примену наставног материјала кроз сценарио за час у инклузивном одељењу током непосредне наставе и наставе на даљину. - Евалуирају наставни материјал и његову примену.

  • 1. недеља
    • Опште карактеристике ученика са сметњама у развоју и мере подршке
  • 2. недеља
    • Наставни материјал – припрема и израда
    • Наставни материјал – примена и евалуација

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марина Малеш, Маринко Петковић 55 3.98
2 Марина Малеш, Маринко Петковић 59 3.98
3 Марина Малеш, Маринко Петковић 5 4
4 Марина Малеш, Маринко Петковић 69 3.99
5 Марина Малеш, Маринко Петковић 30 3.99
6 Марина Малеш, Маринко Петковић 10 4
7 Марина Малеш, Маринко Петковић 11 3.99
8 Марина Малеш, Маринко Петковић 6 4
9 Марина Малеш, Маринко Петковић 12 3.99

Укупно учесника: 257 | Просечна оцена: 3.99