Локални ефекти глобалних климатских промена на биолошке, еколошке и антропогене системе

Каталошки број програма: 901  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Светлана Тошић, Доктор биолошких наука, Природно математички факултет Универзитета у Нишу; Славиша Стаменковић, др биолошких наука, Природно математички факултет Универзитета у Нишу; Светлана Ристић, др биолошких наука, , Универзитет „Унион- Никола Тесла“ Београд, Факулте

Светлана Тошић, Доктор биолошких наука, Природно математички факултет Универзитета у Нишу; Славиша Стаменковић, др биолошких наука, Природно математички факултет Универзитета у Нишу

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење васпитно-образовног рада у настави биологије, екологије и хемије, кроз имплементацију нових сазнања о динамичним променама на нивоу интеракција климатских промена и живих система.

Упознавањем са савременим правно-нормативним, биотехнолошким и еколошким трендовима у служби очувања климе, наставници стичу професионалне компетенцију за модернију реализацију наставе с нагласком на мотивациони и стимулативни аспект креативног и применљивог учења; Овладавање методама и техникама практичног приступа у циљу осавремењавања наставе.

Очекује се да ће наставници бити едуковани и оспособљени за теренске опсервације и употребу корисне литературе у складу са узрастом ученика. Истовремено ће бити компетентни да укажу ученицима на одговорност и велики значај очувања и заштите живих система у светлу климатских промена али и на практичне методе којим се то може реализовати. Суочавањем ученика са проблемима у непосредном животном окружењу они развијају свест о потреби друштвено одговорног понашања што доприноси личном и друштвеном развоју.

 • 1. дан
  • Климатске промене као фактор стреса у организацији живих система
  • Пауза
  • Утицај климатских промена на биолошку активност неких организама и људи
  • Пауза
  • Легислатива, климатске промене и лихенофунгија као индикатор мониторинга климе животне средине
  • Пауза
  • Важни ефекати климатских промена у живом свету. За и против актуелних солуција климатских последица.
  • Евалуација семинара и подела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

Једнодневни семинар: 1.400,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)