Дигитално кроз наставу и учење

Каталошки број програма: 509  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Иван Миловановић, Специјалиста методике наставе пид, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан; Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево

Зорица Филиповић, , ОШ „Бошко Ђуричић“, Јагодина; Иван Миловановић, Специјалиста методике наставе пид, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан; Маја Миловановић, Професор разредне наставе , ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан; Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Осавремењавање процеса наставе и учења кроз унапређивање дигиталних компетенција наставника у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања путем оспособљавања за коришћење и самостално креирање електронских наставних ресурса.

Разумевање значаја коришћења електронских наставних материјала у процесу наставе и учења; Унапређивање вештине критичког процењивања релевантости и примењивости електронских ресурса; Оспособљавање наставника за коришћење дигиталних наставних материјала ради подстицања партиципације ученика у процесу наставе и учења уз уважавање различитих интересовања и способности ученика, стимулисања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности; Подстицање и оспособљавање наставника за креирање дигиталних садржаја или њихово прилагођавање уз поштовање ауторских права и лиценци; Размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз представљање креираних електронских материјала.

Учесници семинара ће: - разумети значај и бити мотивисани за коришћење е-извора знања и е-материјала у процесу наставе и учења - знати да пронађу дигиталне наставне материјале и критички процене њихову релевантност и примењивост у процесу наставе и учења - умети да користе већ креиране интерактивне дигиталне наставне материјале и/или самостално их креирају користећи различите алате у циљу подстицања партиципације ученика, стимулисања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности - разумети значај поштовања ауторскиха права и лиценце - користити технологију интерактивно како би се побољшала диференцирана настава у учионици - бити мотивисани да размењују професионална искуства и е-ресурсе за наставу и учење.

 • 1. дан
  • Значај коришења електронских материјала у настави и учењу
  • Проналажење, селекција и евалуација дигиталних материјала за наставу и учење
  • Пауза
  • Коришћење готових дигиталних материјала (електронски уџбеници и други ресурси)
  • Креирање дигиталних материјала за учење 1: Прилагођавање дигиталних материјала за учење
  • Пауза
  • Креирање дигиталних материјала за учење 2
  • Пауза
  • Сумирање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић" Моравска 2, Пожаревац Иван Миловановић, Маја Миловановић 18 3.95
2 ОШ "Димитрије Давидовић", Анте Протића 3, Смедерево Иван Миловановић, Маја Миловановић 28 3.6

Укупно учесника: 46 | Просечна оцена: 3.78