Знање у рукама

Каталошки број програма: 533  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Хелена Милошевић Момчилов, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘, Вишњица, Београд; Ненад Прибак, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘ Београд; Лидија Савић, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘, Београд

Хелена Милошевић Момчилов, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘, Вишњица, Београд; Ненад Прибак, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘ Београд; Лидија Савић, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘, Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање и унапређење методичких вештина наставика и стручних сарадника основних и средњих школа за развој предузимљивости и предузетништва код ученика у циљу практичне примене наученог у реализацији наставе орјентисане ка исходима.

1. Обучавање наставника за развој предузетничке компетенције ученика кроз интердисциплинарно повезивање предмета 2. Јачање капацитета наставника и стручних сарадника за осмишљавање наставних садржаја који развијају предузимљивост и предузетнички начин размишљања ученика 3. Оспособљавање наставника за реализацију активности које подстичу ученике да осмишљавају предузетничке пројекте са испланираним захтевима и циљевима 4. Подучавање наставника и стручних сарадника о законским оквирима за формирање и функционисање ученичких задруга

Полазници ће умети да развијају план активности у складу са предузетничком компетенцијом ученика Знаће да оформе програм којим се подстиче развој предузетничког начина размишљања Бираће одговарајуће облике рада Биће вешти у усаглашавању теме и циљеве рада са ученицима Адекватно ће користити доступне ресурсе уважавајући специфичне потребе ученика Разумеће значај размене искустава и добрих пракси, умрежавања са стручњацима, колегама, практичарима и заинтересованима у процесу развоја мреже сарадника Примењиваће вештине комуникације и тимског рада Иницираће и подстицаће сарадњу у циљу развијања програма Ревидираће активности на основу анализе професионалног искуства и повратне информације ученика

 • 1. дан
  • Уводна активност
  • Шта је предузетништво?
  • Кључни појмови у предузетништву
  • 10 корака како да ученици постану предузетници
  • Интерисциплинарно предузетништво – вежбе за ученике
  • Ученичка задруга као модел развоја предузетништва
  • Законодавни оквир оснивања и пословања ученичке задруге
  • План и програм ученичке задруге и секције-примери добре праксе
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда Хелена Милошевић Момчилов, Ненад Прибак 13 3.95
2 ОШ "Јован Поповић" Нови Сад Хелена Милошевић Момчилов, Ненад Прибак 27 3.97

Укупно учесника: 40 | Просечна оцена: 3.96