Google апликације – најлакши и најједноставнији начин за припремање и коришћење наставног материјала

Каталошки број програма: 1111  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Ненад Лукић, Мастер, Основна школа „Јеврем Обреновић“, Шабац; Ивана Јанковић, Мастер, Основна школа „Јеврем Обреновић“ Шабац

Ненад Лукић, Мастер, Основна школа „Јеврем Обреновић“, Шабац; Ивана Јанковић, Мастер, Основна школа „Јеврем Обреновић“ Шабац

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развој и унапређивање дигиталних компетенција наставника и ученика као и пружање подршке за коришћење савремених наставних средстава у циљу квалитетније наставе.

Проширивање и унапређивање знања наставника за рад са основним ИКТ средствима у настави. Оспособљавање наставника за самостално коришћење Google апликација (Gmail, Drive, Docs, Slides, Keep, Forms) путем рачунара и мобилног телефона. Развијање вештине за реализацију квалитетније и ефективније наставе. Оспособљавање наставника за самостално коришћење ИКТ-а у настави.

Учесници семинара оспособљени за самостално коришћење Google апликација (Gmail, Drive, Docs, Slides, Keep, Forms) путем рачунара и мобилног телефона. Оснаживање учесника за коришћење савремених наставних средстава.

 • 1. дан
  • Представљање реализатора и учесника семинара
  • Објашњење Google апликација
  • Пауза
  • Google апликације (Gmail, Docs)
  • Google апликација (Slides)
  • Пауза
  • Google апликације (Keep, Forms)
  • Google апликација (Drive)
  • Пауза
  • Евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.