Виртуелно није реално

Каталошки број програма: 29  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Хелена Милошевић Момчилов, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘, Вишњица, Београд; Ненад Прибак, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘ Београд

Хелена Милошевић Момчилов, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘, Вишњица, Београд; Ненад Прибак, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘ Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Овладавање наставника, разредних старешина и стручних сарадника моделима превенције дигиталног насиља кроз извођење пројектне и активно оријентисане наставе

Упознавање наставника и стручних сарадника са дигиталним појмовником Оснаживање наставника у улози разредних старешина и стручних сарадника у вођењу ученичких пројеката и активно оријентисане наставе уопште на тему ризика у дигиталном свету Јачање капацитета наставника и стручних сарадника да препознају потребу за правилним усмеравањем ученика у употреби дигиталне комуникације Оснаживање наставника у улози разредних старешина и стручних сарадника у детектовању и превенцији последица различитих облика дигиталног насиља, у сарадњи са ученицима, родитељима и колегама Стицање и унапређивање знања у циљу преусмеравања пажње ученика на конструктивну употребу ИКТ-а уопште

Полазници ће по завршетку обуке бити оспособљени да препознају ризик од дигиталног насиља Полазници ће умети да води ученичке пројекте у циљу освешћивања о замкама виртуелног света Полазници ће прецизно знати изводе из закона и правилника који регулишу законске оквире реаговања на дигитално насиље Полазници ће бити вешти у вођењу позитивне комуникације и сарадње са ученицима, родитељима и колегама у циљу превенције дигиталног насиља

 • 1. дан
  • Уводна активност
  • Дигитални урођеници
  • Карактеристике дигиталне комуникације
  • Облици дигиталног насиља и њихов утицај
  • Правилно реаговање на дигитално насиље
  • Ученички пројекти у настави-практичан рад на превенцији дигиталног насиља
  • Препознавање ризика у виртуелном свету
  • Ученици, родитељи и наставници у дигиталном окружењу
  • Бонтон на друштвеним мрежама
  • Заједнички кораци у указивању на позитивне аспекте дигиталне ере
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.