ПРЕПОЗНАЈ И ПОДРЖИ ПОТЕНЦИЈАЛНО ДАРОВИТО ДЕТЕ

Каталошки број програма: 854  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642 , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Лада Маринковић, доктор психолошких наука, ВССОВ Нови Сад; Александра Марцикић, , Предшколска установа "Младост" Бачка Паланка; Снежана Јоцић, Мастер васпитач, Предшколска установа "Наша радост"

Лада Маринковић, доктор психолошких наука, ВССОВ Нови Сад; Александра Марцикић, , Предшколска установа "Младост" Бачка Паланка; Снежана Јоцић, Мастер васпитач, Предшколска установа "Наша радост"

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Оснаживање васпитача и стручних сарадника за препознавање потенцијалне даровитости код деце предшколског узраста и пружање адекватне подршке.

- Упознавање васпитача и стручних сарадника са бихејвиоралним карактеристикама потенцијално даровите деце; - Унапређивање вештина интегрисаног приступа развоју потенцијала све деце и посебно оне које покаују високе потенцијале за постигнућа у различитим доменима развоја; - Едукација за примену инструмената за препознавање потенцијалне даровитости и креативности који су резултат домаћих истраживања и импицитних теорија васпитача; - Обогаћивање вештина и метода за подстицање развоја уочене потенцијалне даровитости применом интегрисаног приступа; - Развијање компетенција васпитача и стручних сарадника за укључивање родитеља као партнера у препознавању и развоју потенцијално даровите деце.

- Учесници су сензибилисани за препознавање потенцијалне даровитости. - Учесници умеју да примене инстументе за препознавање потенцијалне даровитости и креативности. - Учесници умеју да планирају одговорајућу подршку деци у складу са развојним потребама, документују промене. - Учесници умеју да креирају простор и односе који доприносе развоју потенцијала све деце а нарочито оне која показују високе потенцијале за висока постигнућа и продуктивност.

 • 1. дан
  • Значај раног развоја
  • . Технике и знања потребна за препознавање потенцијалне даровитости
  • Подржавање потенцијалне даровитости у различитим доменима кроз интегрисани приступ учењу
  • Вештине и облици пружања подршке родитељима даровите деце
  • Завршна евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500 дин по учеснику (укључен је материјал за учеснике и уверења) Није урачунат порез, путни трошков реализаотора и освежења у паузама.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Бечеј Лада Маринковић, Александра Марцикић 22 3.94
2 Нови Сад Лада Маринковић, Александра Марцикић 20 4

Укупно учесника: 42 | Просечна оцена: 3.97