Лутка у настави и инклузивном процесу

Каталошки број програма: 253  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Аленка Орешчанин, Професор разредне наставе, ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник

Нада Кљајић, Професор разредне наставе, ОШ „Д.Обрадовић“ Опово, ИО „Олга Петров“ у Баранди; Аленка Орешчанин, Професор разредне наставе, ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник; Слађана Путић, Професор разредне наставе, ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника да помоћу луткарске методе укључују децу из осетљивих група у редовну наставу.Развијање вештине да наставници примењују лутку у индивидуализацији наставе.

Усмеравање наставника да употребом луткарске методе развијају креативно изражавање, стимулишу машту, развијају спонтано усмено изражавање; Научити наставнике да користе луткарску методу за побољшање говора, дикције, гласовне пројекције, Ввежбање вештине писања и читања с разумевањеми да развијају осећај код ученика за тајминг. Научити наставнике на који начин могу развијати самопоуздање и лично задовољство код ученика и како их ослободити страхова, агресије и фрустрација. Помоћу лутке развијати социјалне вештине, испољавати креативности, решавати насилне ситуације и учити ненасилну комуникацију. Научити како побољшавати моторичке способности, развијати способност слушања, самопроцене и уочавање личних грешака.

По завршетку обуке наставници ће луткарску методу доживети као велику помоћ у спровођењу инклузивног образовања. Наставници ће бити оспособљени да у великој мери доживе значај индивидуализације наставе и вршњачке едукације. Видеће на који начин могу успоставити хармонију и заједништво кроз групни рад и развити код ученика потребу за помоћ ономе ко је најслабија карика, а уједно и научити их да схватите да се без те карике не може.

 • 1. дан
  • Представљање програма рада и циљева
  • Кратка историја луткарства
  • Врсте лутака
  • Чарапа лутка у ненасилној комуникацији
  • Изражавање осећања кроз лутку
  • Лутка на прст као симбол заједништва и повезаности
  • Евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара. У цену је урачунат материјал за рад-израду разних врста лутака и дневнице едукатора. Путни трошкови реализатора нису урачунати у цену.