Мотивацијa зa предузетништвo

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1100  

Да

Удружење професора информатике Србије, Нови Сад, Пастерова 14/11, upis.ks@gmail.com, 0603020748

Горан Јовишић, upis.ks@gmail.com, 0603020748, 0603020748

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац; Дејан Чупић, Магистар економских наука, Основна школа „Десанка Максимовић“, Ниш,

Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац; Дејан Чупић, Магистар економских наука, Основна школа „Десанка Максимовић“, Ниш,

васпитни рад

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање учесника за интегрисање предузетничке компетенције у наставним плановима у циљу успешног развијања ове међупредметне компетенц. код ученика. Стицање и развијање професионалних капацитета потребних за реализацију наставних и ваннаст. акт

Упознавање наставника са процесом идентификације предузетничке идеје и уобличавања њених техничко-технолошких, тржишних и финансијских аспеката кроз бизнис план. Овладавање савременим интерактивним методама наставе о предузетништву. Јачање капацитета учесника за развијање предузетничког духа код ученика кроз развијање ове међупредметне компетенције у настави. - Оспособљавање учесника за планирање пројектне наставе као основа за развијање предузетничке компетенције код ученика, - Оспособљавање учесника за интердисциплинарно тематско планирање кроз реализацију предузетничког школског пројекта. Јачање компетенција наставника за методичке приступе у области предузетништва

Учесници ће стећи знања која ће пренети својим ученицима о могућностима за развој каријере и знање о свету рада су исходи који нису ексклузивно везани за предузетништво, већ представљају део опште припреме ученика за избор њихове будуће каријере. Стећи ће развијено знање о природи рада и различитих врста рада. Стећи ће основе из економске и финансијске писмености. Развиће знање о концептима и процесима који могу да се примене на предузетништво. Обука полазника да раде мини истраживања, преузимање иницијативе и преузимање ризика, критичко размишљање, креативност, те решавање проблема. Вештине комуникације, презентације и планирања, као и тимског рада Практично истраживање предузетничких могућности. Да ученицима пренесвештин

 • 1. недеља
  • Увод у предузетништво – појам предузеништва
 • 2. недеља
  • Технике за проналажење бизнис идеја
 • 3. недеља
  • SWOT анализа, садржај и израда бизнис плана
 • 4. недеља
  • Израда пројектног задатка, Маркетинг и брендирање производа/услуге
  • Завршни сусрет, евалуација обуке

30

недеља: 4
бодова: 32

5000 динара. Хонорари реализатора са порезима и доприносима, путни трошкови реализатора з азавршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Горан Јовишић, Александра Филиповић, Дејан Чупић 29 3.9
2 Горан Јовишић, Александра Филиповић, Дејан Чупић 29 3.86
3 Горан Јовишић, Александра Филиповић, Дејан Чупић 25 3.84
4 Горан Јовишић, Дејан Чупић 18 3.93
5 Горан Јовишић, Александра Филиповић, Дејан Чупић 30 3.83

Укупно учесника: 131 | Просечна оцена: 3.87