Ефикасна примена образовних ресурса

Каталошки број програма: 529  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Соња Милетић, професор разредне наставе, ОШ“Бранислав Нушић“; Зденка Миливојевић, MA образовних политика, ОШ „ Митрополит Михаило“ Соко Бања

Соња Милетић, професор разредне наставе, ОШ“Бранислав Нушић“; Зденка Миливојевић, MA образовних политика, ОШ „ Митрополит Михаило“ Соко Бања

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника у области методике рада са ученицима којима се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова ученика путем оспособљавања за ефикасну употребу и самостално креирање добро осмишљених образовних ресурса.

Разумевање значаја коришћења образовних ресурса у процесу наставе и учења.Оспособљавање наставника за проналажење, одабир, стварање и коришћење образовних ресурса ради развијања критичког и креативног мишљења ученика у процесу наставе и учења.Оспособљавање наставника за функционално коришћење готових образовних ресурса (електронски уџбеници и други ресурси).Подизање свести наставника о начинима на који образовни ресурси креирају нове могућности за стварање окружења за учење и сарадничке активности. Размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз представљање креираних интерактивних средстава и примену у педагошкој пракси.

Учесници ће бити оспособљени да схвате значај коришћења образовних ресурса у процесу наставе и учења. Овладаће техникама за проналажење, одабир, стварање и коришћење образовних ресурса, као и за функционално коришћење готових образовних ресурса (електронски уџбеници и други ресурси). Прошириће свест о могућностима којима се унапређује и обогаћује њихова настава и ствара окружење које изазива учење и подстичу сарадничке активности. Размена професионалних искустава и примера добре праксе унапредиће ефикасност коришћења образовних ресурса у циљу унапређивања квалитета процеса наставе.

 • 1. дан
  • 1. Увод
  • 2. Учење за функционално знање -исходи, стандарди, компетенције-
  • Пауза
  • 3. Образовни ресурси као важан део добре наставне праксе
  • Пауза
  • 4. Интерактивни ресурси
  • Пауза
  • 5. Размена примера добре праксе
  • 6. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 У цену семинара нису урачунати путни трошкови реализатора семинара, материјал за рад и освежење.