УЧЕЊЕ УЧЕЊА

Каталошки број програма: 769  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Драгана Пелемиш, -, ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ; Душанка Ђокић, Магистар, Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад

Драгана Пелемиш, -, ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ; Татјана Сурдучки, дипломирани педагог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Душанка Ђокић, Магистар, Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад; Јасна Ђукић, мастер, ОШ "Ђура Јакшић" Каћ

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развој компетенције за учење код ученика

1. Упознавање учесника са значајем компетенције за учење као основе за целоживотно учење; 2. Упознавање учесника са принципима и стратегијама метакогниције – самореагулисаног учења код ученика; 3. Развој методика рада наставника у раду са ученицима којом се подстиче примена различитих врста,стратегија и техника учења кроз наставу оријентисану исходе, развој општих међупредметних компетенција ,активно учење, истраживачке методе, тематску настава, и пројектно учење; 4. Планирање и примена различитих облика подршке наставника ученицима у процесу учења учења.

1.Учесници су упознати са значајем и улогом компетенција за учење у процесу целоживотног учења. 2. Учесници су упознати са принципима и стратегијама метакогниције – самореагулисаног учења код ученика и могућностима њихове примене у процесу наставе и учења. 3. Учесници су развили, уважбали, унапредили методику рада са ученицима у процесу планирања учења учења и реализацији наставе орјентисане на исходе и развој међупредметних компетеција. 4. Учесници функционално повезују циљеве, исходе, компетенције, стандарде, кључне појмове и садржаје у логичку целину; 5. Наставници планирају и примењују различите облике подршке ученицима у процесу учења учења.

 • 1. дан
  • Увод
  • Значај и примена општих међупредметних компетенција у настави и учењу
  • Специфичност, врсте и приступи учењу учења
  • Алати за успешно учење учења
  • Подршка у учењу
  • Извођење закључака и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бачки Петровац, ОШ "Јан Чајак" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.97

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.97