Више од музичке игре

Каталошки број програма: 1014  

Не

Мотив MT, Булевар маршала Толбухина 2/51, Београд, motivmt@gmail.com, 0637775875

Маријана Милошевић , motivmt@gmail.com, 0637775875, 0637775875

Маријана Милошевић, музички педагог, Музички центар Бим Бам

Владица Васић, дипломирани трубач, СМШ „Стеван Мокрањац“ Врање; Маријана Милошевић, музички педагог, Музички центар Бим Бам

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање компетенција васпитача и наставника за разумевање и подстицање музичког развоја деце кроз игру. Њихово оспособљавање за примену и креирање неформалних метода учења музике које доводе до бољих резултата на свим нивоима развоја детета.

Учесници су у стању да одаберу, прилагоде и креирају музичку игру за стимулисање развоја музичких способности и музичку едукацију. Разумеју потребу за неформалним музичким образовањем и развојем музичког потенцијала деце различитог узраста применом игре у свакодневном раду у складу са наставним планом и програмом. Учесници су обучени за индивидуализацију наставних садржаја применљиву на дете сваког узраста, знања и способности. Владају знањима потребним креирање игара за развој ритма, координације, фине и крупне моторике, свирања телом, дисања, артикулације, пажње, активног слушања, размишљања унапред, музичке меморије, репродукције и описмењавања кроз игру.

По завршетку обуке очекује се да ће запослени бити оспособљени да користе музичке игре за лакши, бржи и квалитетнији развој музичког потенцијала и образовања деце различитог узраста; да ће разумети значај неформалног учења и да ће на њему свесно радити; да ће стечена знања користити за креирање нових музичких игара и тапшалица; да ће знати да имплементирају игру у план и програм и користити је како за учење тако и за проверу знања; да ће користити предложену литературу и добијени материјал за даљи рад те да ће га стално усклађивати са иновацијама у образовању.

 • 1. дан
  • 1. Неформално музичко образовање – потребе, начини рада, резултати
  • 2. Музичке игре за развој ритма
  • 3. Свирање телом – тапшалице
  • Пауза
  • 4. Музичке игре за развој музикалности
  • 5. Музичке игре за развој артикулације и дисања
  • Пауза
  • 6. Музичке игре за развој крупне и фине моторике, координације и усклађивања рада обе хемисфере
  • 7. Музичке игре за развој пажње
  • Пауза
  • 8. Музичке игре за музичко описмењавање
  • 9. Музичке игре и интегративни начин учења: начини повезивања градива са осталим областима учења
  • Пауза
  • 10. Музикограми, коришћење и креирање у циљу развоја активног слушања
  • 11. Имплементација музичке игре у план и програм
  • 12. Представљање материјала за даљи рад

30

дана: 1
бодова: 8

3500 дин. по учеснику. У то је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови и радни материјали.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Novogradska 13 Владица Васић, Маријана Милошевић 13 3.99
2 Muzička škola Bačka Topola Владица Васић, Маријана Милошевић 29 3.99

Укупно учесника: 42 | Просечна оцена: 3.99