Како да наставници помогну ученицима да буду успешни

Каталошки број програма: 563  

Не

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, др Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико Градиште, sneznana@gmail.com, 0646445379, 0608051294

Снежана Милојковић, sneznana@gmail.com, 0646445379, 0608051294

Снежана Милојковић, Maстер образовних политика, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште; Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд; Јасмина Мишић , Проф. раз.наставе, наставник енглеског, ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''Десанка Максимовић''

Снежана Милојковић, Maстер образовних политика, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште; Јасмина Мишић , Проф. раз.наставе, наставник енглеског, ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''Десанка Максимовић''

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање квалитета наставе оснаживањем наставника за примену метода и облика подучавања, усмерених ка социоемоцоиналном развоју ученика ради достизања исхода образовања и васпитања.

Унапређивање компетенција наставника за: - примену метода и техника усмерених ка социоемоционалном развоју ученика ради достизања исхода образовања; - примену ефикасних стратегија за управљање разредом у циљу стварања подстицајне климе за учење; - примену поступака којима ће ученике водити ка њиховом изграђивању вредности и уверења.

Оснажен учесник да: - користи методе и технике усмерене ка социоемоционалном развоју ученика ради достизања исхода образовања; - примењује ефикасне стратегије за управљање разредом ради стварања подстицајне климе за учење; - примењује поступке којима ће ученике водити ка њиховом изграђивању вредности и уверења.

 • 1. дан
  • Шта отежава учење
  • Пауза
  • Превазилажење тешкоћа у учењу и ефикасно поступање
  • С другима је комликовано
  • Пауза
  • Радионица – Како да се ученици подуче врлинама
  • Радионица – Вредности времена у коме живимо
  • Радионица – Уверења
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.900,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.