Вртић као центар добре комуникације

Каталошки број програма: 764  

Не

Удружење медицинских сестара предшколских установа подунавско-браничевског региона, Вука Караџића 1, 12000 Пожаревац, anticdragana.antic02@gmail.com, 012210308, 0648071368, 012210308

Невенка Аранђеловић, vrticcentardobrekomunikacije@gmail.com, 012331276, 0638063902,

Ивана Милановић, Дипломирани психолог, ПУ „Галеб„ Петровац на Млави; Невенка Аранђеловић, медицинска сестра-васпитач, ПУ „Галеб„ Петровац на Млави;

Ивана Милановић, Дипломирани психолог, ПУ „Галеб„ Петровац на Млави; Невенка Аранђеловић, медицинска сестра-васпитач, ПУ „Галеб„ Петровац на Млави;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Општи циљ: - развој вештина успешне комуникације - стварање квалитетног комуникацијског контекста - вртић – безбедна и сигурна средина за учење и развој

Специфични циљеви: - схватање значаја комуникације - развој свести о сопственом понашању у социјалним односима - развој вештина успешног решавања конфликата - подстицање самопоштовања - развој самопоуздања - побољшање атмосфере и међуљудских односа у колективу

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУводна активност КомуникацијаПроблеми у комуникацијиПауза КонфликтиПаузаВештине корисне за решавање конфликатаПаузаАсертивностЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,оо динара – цена укључује: материјал за учеснике (брошуре, CD); издавање уверења; нето накнаду за реализаторе. У цену нису урачунати путни трошкови ни трошкови исхране.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Наша радост", објекат Бамби, Радосава Мирковића бб, Смедерево Ивана Милановић 26 3.97
2 ПУ "Чика Јова Змај", објекат Петар Пан, Трг хероја 21, Смедеревска Паланка Ивана Милановић, Невенка Аранђеловић 24 3.95
3 ПУ "Радосно детињство", вртић "Гуливер", Бате Бркића 1/А, Нови Сад Ивана Милановић, Невенка Аранђеловић 29 3.97
4 ПУ "Радосно детињство", вртић "Гуливер", Бате Бркића 1/А, Нови Сад Ивана Милановић, Невенка Аранђеловић 29 3.94

Укупно учесника: 108 | Просечна оцена: 3.96