Од игре до уметности – драмски метод у настави

Каталошки број програма: 934  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Снежана Поповић, професор разредне наставе, ОШ''Вук Караџић'' Шабац; Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ''Вук Караџић''Шабац; Александра Павловић, професор српског језика и књижевности, Медицинска школа ''Др Андра Јовановић, Шабац; Снежана Тибор Шалаи, Дипл. проф. опште музичке педагогије, ОШ ''Вук Караџић'', МШ “Михаило Вукдраговић”

Снежана Поповић, професор разредне наставе, ОШ''Вук Караџић'' Шабац; Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ''Вук Караџић''Шабац; Александра Павловић, професор српског језика и књижевности, Медицинска школа ''Др Андра Јовановић, Шабац; Снежана Тибор Шалаи, Дипл. проф. опште музичке педагогије, ОШ ''Вук Караџић'', МШ “Михаило Вукдраговић”

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Обука и стицање професионалних компетенција наставника за примену драмског метода у настави српског језика у основној школи.

развијање маште и креативног начина размишљања; -правилно дисање и развијање чула; -усвајање драмских елемената,техника и вештина; -развијање спонтаности у драмском изражавању; -култивисање говора и покрета на сцени; -развијање самокритичности и објективног сагледавања; -развијање толеранције, поштовања и прихватања различитости; -освешћивања значаја лепог понашања и ненасилне комуникације

Наставници су обучени за коришћење драмских техника и метода у настави

 • 1. дан
  • 1. Уводни део
  • 2.тема: О драмском методу у настави
  • 3.тема: Телесно кинестетичкe aктивности
  • 4.тема: 4.0. Вербално – лингвистичке активности
  • 5.0. Музичке активности
  • 6.0.Интерперсоналне активности
  • 7.0. Интраперсоналне активности
  • 8. Израда сценарија за час реализован драмским методом у настави- групни рад
  • 9.0. Евалуација и подела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Краљево, ОШ Јово Курсула", Краљевачко друштво учитеља Снежана Поповић, Александра Павловић, Снежана Тибор Шалаи 6 3.98

Укупно учесника: 6 | Просечна оцена: 3.98