Како организовати успешан час

Каталошки број програма: 568  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Ана Марковић, Дипломирани физичар за општу физику, Прва крагујевачка гимназија; Биљана Вујановић, Дипломирани физичар-информатичар, ОШ”Милан Илић Чича“,ОШ“Илија Гарашанин“

Ана Марковић, Дипломирани физичар за општу физику, Прва крагујевачка гимназија; Биљана Вујановић, Дипломирани физичар-информатичар, ОШ”Милан Илић Чича“,ОШ“Илија Гарашанин“ ; Валентина Фетаховић, Дипломирани географ, ОШ“Милан Илић Чича“ Аранђеловац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Подизање нивоа знања и оспособљености наставника за успешну припрему и реализацију часа,подизање квалитета реализације часа у складу са стандардима наставе и учења

Унапређивање знања наставника о начинима успешне реализације наставе; Информисање наставника о законској регулативи везаној за испуњавање стандарда квалитета рада на часу; Обогаћивање знања наставника о методама реализације часа и изради припреме за час.

Наставник ће бити у могућности да стечена знања на обуци примени у пракси (изради квалитетну припрему за час,испуни стандарде квалитета предвиђене у обрасцу за посмтрање и вредновање часа, подигне квалитет реализованих часова на виши ниво, употребом разноврсних метода мотивише ученике за рад на часу и ниво функционалне писмености подигне на виши ниво).

  • 1. дан
    • Уводне активности
    • Методе рада у учионици
    • Примери добре праксе
    • Припреме за час

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.