Музикограм – слушам, видим, разумем

Каталошки број програма: 1035  

Не

Мотив MT, Булевар маршала Толбухина 2/51, Београд, motivmt@gmail.com, 0637775875

Маријана Милошевић , motivmt@gmail.com, 0637775875, 0637775875

Маријана Милошевић, музички педагог, Музички центар Бим Бам

Александра Васић, Теоретичар уметности, ПУ “Вукица Митровић”, Лесковац; Маријана Милошевић, музички педагог, Музички центар Бим Бам

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Циљ програма је оспособљавање запослених за коришћење и креирање музичких графичких материјала музикограма за активно слушање музике, плес, свирање телом и у Орфовим оркестрима, за све нивое образовања.

Наставници разумеју значај активног слушања класичне музике и користе музикограме који подстичу концентрацију, препознавање слушаног и њихово дуготрајно памћење. Наставници знају да препознају квалитетне графичке, сликовне и видео примере за наставу и користе их додатно као материјал за кореографије, свирање телом или за мање Орфове оркестре. Такође, знају да сами креирају музикограме за сопствене потребе користећи различит графички приступ. Знају предности активности активног слушања на развој концентрације, продужене пажње, асоцијативног размишљања и трајног памћења. Креирају музикограме за развој читања симбола, превођења у покрет, развој моторике, сепарације руку и рада обе хемисфере у циљу бољег разумевање и памћења слушане музике.

Након завршене обуке, учесници ће знати разлику између активног и пасивног слушања музике и начин како мозак слуша, обрађује и памти музику. Користе музикограме у свакодневном раду у циљу појачане и продужене пажње и лаког и брзог препознавања композиција које су, уз музикограм, биле слушане. Музикограме користе како за учење нових композиција тако и за проверу знања. Самостално креирају нове материјале за сопствене потребе.

 • 1. дан
  • 1. Активно слушање: значење, потреба и примена
  • 2. Музикограми, историјат, начини графичке обраде, савремени токови
  • 3. Избор композиције и врста музикограма: праћење облика, пулса, ритма, метра, фразе, инструмената
  • Пауза
  • 4. Избор визуелних техника прилагођених узрасту, појединцу и групи
  • 5. Музикограми за најмлађи узраст: рад на слушању и пажњи
  • Пауза
  • 6. Асоцијтивно свирање: Трансформација музикограма у кореографије, тапшалице и оркестарске поделе
  • Пауза
  • 7. Музикограми за основну школу: готови примери и критеријум за избор одговарајућег
  • 8. Визуелизација у видео материјалима
  • Пауза
  • 9. Креирање музикограма за сопствене потребе: избор композиције, симбола, техника, медија и намене
  • 10. Имплементација музикограма у план и програм
  • 11. Представљање материјала за даљи рад

30

дана: 1
бодова: 8

3500 дин. по учеснику. У то је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови и радни материјали.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Beograd Александра Васић, Маријана Милошевић 14 4

Укупно учесника: 14 | Просечна оцена: 4