Претпоставке успешне наставе

Каталошки број програма: 68  

Не

Центар за примењену педагогију, Рада Кончара 16, 11080 Земун, jasmina_krnjajic@yahoo.com, 0112198585, 0656426176,

Ивана Јеремић, ivanaebooks@gmail.com, 0113434021, 0643331645,

Стеван Крњајић, Магистар педгошких наука, Центар за примењену педагогију; Јасмина Крњајић, Дипломирани педагог, Издавачка кућа „Нова школа„; Ивана Луковић Јеремић, доктор педагошких наука , Филозофски факултет Универзитета у Београду ;

Стеван Крњајић, Магистар педгошких наука, Центар за примењену педагогију; Јасмина Крњајић, Дипломирани педагог, Издавачка кућа „Нова школа„; Ивана Луковић Јеремић, доктор педагошких наука , Филозофски факултет Универзитета у Београду ;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Стицање општих педагошких и специфичних дидактичко-методичких знања и вештина за ефикасну реализацију савремене наставе и учења.

Оспособљавање наставника за: (а) препознавање и превенцију агресивног понашања ученика, (б) стварање средине подстицајне за учење, (в) превладавање професионалног стреса, (г) успостављање позитивних социјалних односа међу ученицима, (д) препознавање доприноса особина наставника успешности наставног процеса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данАГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА: УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ И ПРЕВЕНЦИЈАУСПОСТАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ПОЗИТИВНИХ СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА МЕЂУ УЧЕНИЦИМА УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ И СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЛАДАВАЊА НАСТАВНИКОВОГ СТРЕСАУЛОГА НАСТАВНИКА У СТВАРАЊУ СРЕДИНЕ ПОДСТИЦАЈНЕ ЗА УЧЕЊЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена програма за једну групу до 30 наставника укључује: 25.000,00 динара плус путне трошкове и трошкове пореза и доприноса. Реализација програма и извршење уплате обавља се на основу уговора о ауторском делу између школе и реализатора програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "13. октобар", Алексе Шантића 1, Ћуприја Стеван Крњајић, Јасмина Крњајић, Ивана Луковић Јеремић 30 3.89
2 ОШ "Ђура Јакшић", Карађорђева 46, Ћуприја Стеван Крњајић, Јасмина Крњајић, Ивана Луковић Јеремић 29 3.88
3 ОШ "Душан Радоњић", Горња Бања 27, Бања Стеван Крњајић, Јасмина Крњајић, Ивана Луковић Јеремић 30 3.92
4 Пољопривредна школа "Шуматовац", Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац Стеван Крњајић, Јасмина Крњајић, Ивана Луковић Јеремић 28 3.86
5 ОШ "Бранко Радичевић", Стеријина 5, Велико Средиште Стеван Крњајић, Јасмина Крњајић, Ивана Луковић Јеремић 30 3.74

Укупно учесника: 147 | Просечна оцена: 3.86