Модерација, комуникација и оцењивање на Мудл систему за учење

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 609  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Невена Николић Јорговановић, , Образовно креативни центар; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор ; Миљана Босијоковић, , Образовно креативни центар

Невена Николић Јорговановић, , Образовно креативни центар; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор ; Миљана Босијоковић, , Образовно креативни центар

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за модерацију онлајн часова/обука, комуникацију са ученицима на онлајн часовима и полазницима обука, као и праћење и оцењивање радова, активности и ангажовања ученика на онлајн часовима и полазника на онлајн обуци.

Упознавање учесника са различитима начинима онлајн учења и платформама за онлајн учење. Оспособљавање учесника за комуникацију на систему за учење Мудл. Оспособљавање учесника за модерацију на систему за учење Мудл. Оспособљавање учесника за праћење рада и постигнућа ученика/полазника на систему за учење Мудл. Оспособљавање учесника за оцењивање и давање повратних информација на систему за учење Мудл. Оспособљавање учесника за добијање извештаја о раду ученика/полазника на систему за учење Мудл.

Након завршене обуке, очекује се да ће учесници бити у стању да: - направе разлику између различитих врста онлајн учења, - асертивно комуницирају са ученицима/полазницима на онлајн часовима/обукама, - прате рад учесника и модерирају форумске дискусије, - оцењују рад и ангажовање ученика/полазника на онлајн систему за учење Мудл, - дају подстицајне повратне информације о раду ученика/полазника на систему за учење, - преузимају и анализирају извештај о раду ученика/полазника на систему за учење Мудл.

  • 1. недеља
    • Комуникација и модерација на онлајн платформи за учење Мудл
  • 2. недеља
    • Оцењивање на онлајн платформи за учење Мудл

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.