"Спортико Змај-јасле“ подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Каталошки број програма: 793  

Не

Предшколска установа "Раковица", Славољуба Вуксановића 22, direktor@purakovica.rs, 0113582075

Радмила Аранђеловић, radmilaarandjelovic@yahoo.com, 0113582075, 0641353536

Андрија Пештерац, Доктор наука, у пензији

Андрија Пештерац, Доктор наука, у пензији; Радмила Аранђеловић, Дипломирани васпитач специјалиста за физ, Предшколска установа "Раковица"

предшколско васпитање и образовање

медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Општи циљ програма је настојање да се кроз одговарајуће поступке и активности медицинских сестара, којима се подстиче дечја активност, оствари подршка моторном (и укупном) развоју деце на узрасту од једне до три године (јаслени узраст).

Унапређење стручних компетенција медицинских сестара кроз њихово: - Упознавање са различитим формама и облицима рада (покретна игра, елементарна игра, полигон, стаза са препрекама, прича у покретима, превентивна активност и др.), као и различитим садржајима., - Упознавање са начинима организације простора и опремљености који су подстицајни за дечју активност и безбедни., - Уочавање места и улоге медицинске сестре током активности деце,и адекватне примене поступака подршке, помоћи и интервенције., - Обучавање за примену различитих инструмената у оквиру запажања о моторном развоју деце.

Унапређење примене моторичких активности у дечјим јаслама, које треба да буду подршка дечјег развоја и у складу са дечјим могућностима, потребама и афинитетима (мотивацијом). Тежња ка дечјој добробити.

  • 1. дан
    • . Развој моторике деце узраста 1-3 године и подстицајне моторне активности
    • Превентивне активности у јаслама
    • Запажања о моторном развоју деце и практичне активности родитеља и деце у вртићу
    • Радионица

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по учеснику Цена од 2000 дин. по учеснику семинара укључује: Трошкове израде програма, трошкове материјала семинара, трошкове путовања и смештаја, хонораре аутора, реализатора, трошкове издавања сертификата

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Суботица Андрија Пештерац, Радмила Аранђеловић 29 3.99
2 ПУ "Радост", Чајетина, Књаза Милоша 6 Андрија Пештерац, Радмила Аранђеловић 27 3.96

Укупно учесника: 56 | Просечна оцена: 3.98