Рад са презаштићеном децом/ученицима - онлајн

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 150  

Да

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ "Бановић Страхиња" ; Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица“

Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ "Бановић Страхиња" ; Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица“; Гордана Павловић, Мастер учитељ, Васпитач, ПУ „Дечји дани“ Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција полазника за препознавање презаштићености и рад са презаштићеном децом/ученицима.

Унапређивање педагошких компетенција полазника у области препознавања и адекватног реаговања када постоји сумња да је дете/ученик изложено презаштићености. Развијање сензибилитета наставника и васпитача за препознавање појединачних и општих видова презаштићености и неконструктивног развоја капацитета детета. Едукација полазника о особеностима презаштићене деце/ученика и адекватним видовима подршке. Едукација полазника о утицају презаштићености деце/ученика на школска постигнућа. Едукација полазника о начинима подршке родитељима презаштићене деце/ученика. Превентивно деловање на подизање нивоа самосталности деце/ученика.

Очекује се да ће полазници: - унапредити педагошке компетенције за рад са презаштићеном децом, - упознати елементе отворене и прикривене презаштићености и проширити сазнања и искуства у области њихове идентификације, - развити сензибилитет се за препознавање потенцијалних педагошких ризика којима су изложена презаштићена деца/ученици, - бити едуковани да презаштићеној деци/ученицима и њиховим родитељима пруже адекватну педагошку подршку, - бити оснажени да делују проактивно и превентивно, и у својој средини покрену иницијативу за подизање нивоа самосталности деце/ученика.

 • 1. недеља
  • Презаштићеност = незаштићеност
  • Последице презаштићености – препознавање и идентификација
 • 2. недеља
  • Рад са презаштићеном децом
 • 3. недеља
  • Самостално дете – успешно дете
 • 4. недеља
  • Активности за примену програма у пракси

45

недеља: 4
бодова: 32

Цена: 3800,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари аутора, модератора обуке и адмистратора образовне платформе 3000 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, књиговодства, коришћења Интернета, хостинга, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Тања Витас, Александра Стевановић 31 3.9
2 Тања Витас, Александра Стевановић 39 3.81
3 Тања Витас, Александра Стевановић 45 3.7
4 Тања Витас, Александра Стевановић 32 3.86
5 Тања Витас, Александра Стевановић 7 3.99
6 Александра Стевановић 2 4
7 Александра Стевановић 6 3.88
8 Александра Стевановић 42 3.88
9 Александра Стевановић 34 3.81

Укупно учесника: 238 | Просечна оцена: 3.87