ДАРОВИТО ДЕТЕ ОД ВРТИЋА ДО ШКОЛЕ (образовна и социоемоционална подршка)

Каталошки број програма: 810  

Не

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Петра Драпшина 8, Нови Сад, vsovinfo@gmail.com, 021451683

Сандра Поповић, vsovinfo@gmail.com, 021451683, 0649006099

Лада Маринковић, доктор психолошких наука, ВССОВ Нови Сад

Светлана Радовић, доктор наука - социологија , Висока школа струковних студија за образовање васп; Лада Маринковић, доктор психолошких наука, ВССОВ Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у школи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Оснаживање и едукација за пружање подршке потенцијално даровитој деци у области развоја сазнања (учење, интелктуални развој) и социо-емоционалног развоја.

- Едуковати и сензибилисати учеснике за препознавање потреба потенцијално даровите деце у доменима интелектуалног и социоемоционалног развоја; - Унапредити вештине учесника за пружање подршке детету у развоју саморегулисаног учења. - Оспособити учеснике за препознавање статуса детета у вршњачкој групи и планирање интервенција које имају за циљ промену неповољног статуса; - Оспособити учеснике за подучавање техникама и методама које унапређују социоемоционалне вештине;

Учесници су способни да осмисле, планирају и спроведу активности усмерене ка подршци саморегулативном учењу и развоју социоемоционалних компетенција детета. Учесници умеју да креирају простор и односе који подстичу процес сазнавања и здраве социоемоциоаналне односе. Учесници умеју да остварују сарадњу са другим учесницима образовног процеса детета и његовог развоја и планирају и евалуирају ефекте подршке тимски.

 • 1. дан
  • KAKO SE RAZVIJA DAROVITO DETE
  • КАКО УЧИ ПОТЕНЦИЈАЛНО ДАРОВИТО ДЕТЕ
  • КАКО СЕ ПОТЕНЦИЈАЛНО ДАРОВИТО ДЕТЕ ПОНАША У ГРУПИ ВРШЊАКА
  • ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА
  • ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара је 75.000,00 динара, (2500 динара по учеснику). У цену су урачунати хонорари за реализаторе, порез, административни трошкови, потрошни материјал радионичарског рада за учеснике…). Путни трошкови за реализаторе и освежење нису урачунати у цену. Напомена: Котизација се не плаћа током трајања KEY пројекта.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Visoka škola strukovnih studija z aobrazovanje vaspitača, Novi Sad Светлана Радовић, Лада Маринковић 26 3.9

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.9