Употреба рачунара у инжењерском дизајну и провери (CAD/CAE концепт у електротехници и машинству)

Каталошки број програма: 1005  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907 , 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Вукашин Братић, Дипломирани машински инжењер производног, Техничка школа Смедерево; Александар Јовановић, , Техничка школа Смедерево; Владан Бугариновић, , Техничка школа Смедерево; Радослав Станковић, , Техничка школа Смедерево; Душан Васиљевић, , Техничка школа Смедерево; Слободан Радојевић, , Техничка школа Смедерево

Вукашин Братић, Дипломирани машински инжењер производног, Техничка школа Смедерево; Александар Јовановић, , Техничка школа Смедерево; Владан Бугариновић, , Техничка школа Смедерево; Радослав Станковић, , Техничка школа Смедерево; Душан Васиљевић, , Техничка школа Смедерево; Слободан Радојевић, , Техничка школа Смедерево

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Подизање професионалних компетенција наставника техничког образовања, наставника стручних предмета и наставника информатике за коришћење рачунара у дизајнирању, прорачуну, верификацији и симулацији рада техничких елемената и уређаја

Упознавање полазника са: - основама и методиком израде рачунарске графике (CAD). - коришћењем специјализованих апликација за дизајн и проверу техничких елемената и уређаја. - коришћењем специјализованих апликација за калкулације. - напредним техникама програмирања тј. повезивања специјализованих алликација за калкулације са апликацијама за дизајн. - повезивањем система за симулацију и управљање са физичким објектим

- Учесник семинара зна да дизајнира модел машинског и електротехичког-електронског склопа - Учесник семинара зна да користи основне методе савремених програма за израду рачунарске графике - Учесник семинара зна основне принципе рада машинских и електронских склопова и њихово подешавање у програму - Учесник зна да користи апликативне програме за симулацију и управљање машинским и електронским елементима и уређајима - Учесник семинара зна да повезује различите апликације које служе за дизајн, проверу и управљање техничким елементима и уређајима

 • 1. дан
  • 1.Примена рачунара у дизајну техничких елемената и уређаја
  • 2.Упознавање са израдом рачунарског модела (демонстрација поступка израде модела)
  • Пауза
  • 3. Реализација рачунарског модела у CAD апликацијама које се користе у електротехници и машинству
 • 2. дан
  • 1. Примена рачунара у провери 2Д и 3Д модела техничких елемената и уређаја- CAE концепт
  • -Демонстрација реализације поступка провере 2Д модела елемента или уређајау рачунарској апликацији
  • -Демонстрација реализације поступка провере 3Д модела елемента или уређајау рачунарској апликацији
  • Пауза
  • 2.Вежба: Примене апликација за проверу 2Д и 3Д модела

20

дана: 2
бодова: 16

5000РСД по полазнику у НЕТО износу која укључује надокнаду реализаторима и ауторима, радни материјал и освежење (кафа, сок...). Минимална цена у случају да је пријављена група са мање од 20 полазника одређује се у НЕТО износу од 80000РСД за комплетну групу.