Онлајн час одељењског старешине

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 119  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Вера Исаиловић, , ОШ “Стеван Чоловић” Ариље; Ленче Радосављевић, , Медицинска школа Зајечар; Весна Тутуновић, , ОШ „Иво Андрић“ Београд; Предраг Радосављевић, , Средња школа “Никола тесла” Бољевац

Вера Исаиловић, , ОШ “Стеван Чоловић” Ариље; Ленче Радосављевић, , Медицинска школа Зајечар; Весна Тутуновић, , ОШ „Иво Андрић“ Београд; Предраг Радосављевић, , Средња школа “Никола тесла” Бољевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција одељењских старешина за рад у онлајн окружењу са ученицима у сегменту прикупљања података и вођења одељењске документације, као и образовно-васпитног рада одељењског старешине.

Разумевање концепта онлајн ЧОС-а као одличног начина допуне и унапређења традиционалног начина рада. Унапређивање дигиталних компетенција одељењских старешина. Оспособљавање полазника за примену радних, организационих и сарадничких Гугл алата у раду одељењске заједнице. Оспособљавање за брже, лакше и квалитетније вођење одељењске документације уз помоћ информационих технологија. Оспособљавање за појачан образовно-васпитни рад у оквиру онлајн рада са одељењем. Оспособљавање за реализацију онлајн пројеката унутар одељењске заједнице. Оспособљавање полазника за подстицање ученика на активније учешће уз помоћ онлајн апликација за комуникацију и сарадњу. Стављање на располагање готовог материјала за коришћење у онлајн раду сa одељењем.

Полазници ће бити оспособљени: - за примену радних, организационих и сарадничких Гугл алата у раду одељењске заједнице, - за ефикасније и квалитетније вођење одељењске документације уз помоћ информационих технологија. - за реализацију образовних, васпитних и пројектних активности унутар своје одељењске заједнице, - за подстицање ученика на активније учешће уз помоћ онлајн апликација за комуникацију и сарадњу. Полазници ће разумети значај реализовања ЧОС-а у онлајн окружењу. Дигиталне компетенције полазника ће бити унапређене. Полазници ће умети да прилагоде Гугл радни простор за образовање својим потребама - потребама одељењске заједнице. Полазници ће у онлајн раду са одељењем користити разноврсне материјале.

  • 1. недеља
    • Теоријска и практична припрема за онлајн ЧОС
  • 2. недеља
    • Административни и васпитно-образовни рад са одељењском заједницом

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.