Кликом до културног наслеђа

Каталошки број програма: 575  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Марина Ињац, мастер учитељ, ОШ“Душко Радовић“,Београд; Љиљана Гавриловић, доктор наука, у пензији

Марина Ињац, мастер учитељ, ОШ“Душко Радовић“,Београд; Љиљана Гавриловић, доктор наука, у пензији; Ирена Молнар, Дипломирани етнолог, антрополог, НВО Регенерација

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Повећавање обима знања о културном наслеђу, општем и локалном, коришћењу дигитализованих елемената наслеђа (дигитални музеји и заштићени простори). Употреба дигиталних алата у бележењу локалног наслеђа и примена стечених знања у раду са ученицима.

Разумевање концепта културног наслеђа (материјалног, нематеријалног и природног). Упознавање полазника са коришћењем постојећих ресурса дигитализованог културног наслеђа. Обука полазника у препознавању вредности специфичног локалног културног наслеђа. Обука полазника у бележењу локалног културног наслеђа, са циљем да забележено користе у настави. Оснаживање полазника за примену „web“ алата у остваривању наставе. Усавршавање вештина и дигиталних компетенција полазника за примену иновација у настави. Упознавање полазника са могућностима коришћења различитих дигиталних алата за репрезентацију локалног културног наслеђа. Примена стечених знања у међупредметном повезивању.

На крају обуке полазници ће бити у стању да: • разликују типове наслеђа и њихове вредности, • користе постојеће ресурсе дигитализованог културног наслеђа, • препознају специфично локално културно наслеђе, • бележе и презентују специфично локално наслеђе, • користе „web“ алате у репрезентацији локалног културног наслеђа • примене знања о наслеђу и „web“ алатима у раду са ученицима, • интегришу усвојене дигиталне концепте, алате и садржаје у наставничкој пракси кроз међупредметно повезивање, • управљају постављеним дигиталним ресурсима у онлајн систему и • омогуће приступ другима.

 • 1. дан
  • Концепт културног наслеђа
  • Дигитализовано културно наслеђе
  • Радионица: Специфично локално културно наслеђе
  • Дигитални алати
  • Дигитализовано културно наслеђе у настави

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.