Учење у пројектном приступу

Каталошки број програма: 689  

Не

Предшколска установа Милка Диманић , 12. Бригаде 34, Власотинце, sfilipovic47@yahoo.com, 016875425, 016872876, 016875425

Снежана Филиповић, sfilipovic47@yahoo.com, 016875425, 0638935788, 016875425

Зорица Станисављевић Петровић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Ниш; Драгана Павловић, доктор техничких наука, Филозофски факултет Ниш; Нена Радовановић, Професор педагогије, Школска управа Ниш;

Зорица Станисављевић Петровић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Ниш; Драгана Павловић, доктор техничких наука, Филозофски факултет Ниш; Марија Старчевић, Дипломирани педагог, Предшколска установа „Дечје царство„ Велика Плана;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој компетенција васпитача за имплементацију пројектног приступа учењу; Развој процеса учења путем пројектних активности; Унапређивање квалитета учења кроз планирање и развој пројеката у васпитним групама уз учешће родитеља и локалне заједнице.

Упознавање са теоријским основама пројектног приступа учењу; Припремање за избор и планирање пројектних активности у васпитној групи заснованих на посматрању и праћењу интересовања деце; Упознавање са предностима учења кроз рад деце на пројектима; Упознавање са поступцима планирања у пројектном приступу, начинима организације пројектних тимова и током развоја пројекта. Упознавање са поступцима који обезбеђују развој пројектних тема и начине њихове евалуације; Упознавање са начинима евалуације ефеката учења путем пројектног приступа, развој рефлексије као полазишта за будуће планирање и програмирање рада васпитача; Јачање компетенција васпитача за укључивање родитеља, експерата и других актера из локалног окружења у пројектне активности

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУпознавањеУчење у пројектном приступуУчење базирано на интересовањима децеПланирање учења и избор теме пројектаРазвој учења кроз фазе пројектаРодитељи као партнери у пројектном учењуУчење кроз реализацију пројеката у окружењу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата материјале потребне за рад.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Ђулићи, Зајечар Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.98
2 ПУ Наша радост, Бољевац Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 20 4
3 ПУ Ђулићи, Зајечар Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 4
4 Бамби, Моше Пијаде 66, Бор Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.97
5 Бамби, Моше Пијаде 66, Бор Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.97
6 ПУ Дечије царство, Булевар Деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.98
7 ПУ Бајка, Капларова 6, 19350 Књажевац Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 4
8 Невен, Вука Караџића 34, Бајина Башта Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.98

Укупно учесника: 230 | Просечна оцена: 3.99