Beyond English

Каталошки број програма: 947  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Биљана Пиповић, Дипломирани филолог , Гимназија “Стеван Јаковљевић”; Ивона Ранђеловић, дипломирани филолог , ОШ “Вук Караџић” Печењевце

Биљана Пиповић, Дипломирани филолог , Гимназија “Стеван Јаковљевић”; Ивона Ранђеловић, дипломирани филолог , ОШ “Вук Караџић” Печењевце; Нина Пиповић, Мастер дефектолог, Предшколска установа „Дружионица маштаоница“

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање наставника да кроз оснаживање својих потенцијала и размену искуства, а на основу мноштва практичних примера, енглески језик користе као инструмент који ученику омогућава развијање међепредметних компетенција.

Специфични циљеви програма обухватају: развијање свести наставника да су бројне и разноврсне теме, које су саставни део наставе енглеског језика, истовремено и неисцрпни извор корисних информација које ученицима могу помоћи у реалном свету тј. свакодневном животу; приказ активности које имају образовни и васпитни карактер, и истовремено спремају ученика за живот и рад; мотивисање наставника да флексибилније схватају своју улогу предавача, да постану свесни своје улоге саветника и васпитача који прате ученике на путу одрастања, саветују их и помажу им да се подједнако развијају интелектуално, емотивно и социјално те на крају школовања постану компетентни, образовани, али и емпатични људи са навикама које побољшавају квалитет живота.

Након обуке наставници ће бити свеснији централне улоге коју имају у унапређивању и образовања и васпитања својих ученика. На основу практичних примера увидеће како да у оквиру предвиђених наставних тема и коришћењем расположивих ресурса, омогуће ученицима пун, не само интелектуални већ и емоционални, социјални и морални развој. Истовремено увериће се у неопходност корелације и развијања међупредметних компетенција јер управо оне обезбеђују ученицима успешно сналажење у свакодневном животу и раду.Практичне активности које обухватају и по неколико предмета побољшаће самопоуздање наставника и оснажити његову вољу и веровање у успех и као предавача и као васпитача.

  • 1. дан
    • Who are we?
    • More than English
    • Improve for life
    • Over to you

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Краљево, ОШ "Свети Сава" Биљана Пиповић, Ивона Ранђеловић 15 3.73

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.73