ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И ШТА СА ЊИМ?

Каталошки број програма: 35  

Не

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, Омладински трг 1; 26300 Вршац, vsvassekretar@hemo.net, 013832517, 013833420

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 0692441985, 0692441985

Тања Недимовић, Доктор психолошких наука, ВШСС за васпитаче "Михаило Палов" Вршац; Бранка Кресоја, , Група Буди један

Тања Недимовић, Доктор психолошких наука, ВШСС за васпитаче "Михаило Палов" Вршац; Бранка Кресоја, , Група Буди један

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење знања и умења запослених у васпитно-образовним установама за препознавање и разумевање појаве вршњачког насиља (ВН) са крајњим циљем превенирања ситуација насиља и креирања стимулативног и толерантног окружења у ВО установама.

Усвајање и унапређивање знања о појавним облицима вршњачког насиља, учесталошћу и факторима ризика у настанку и испољавању вршњачког насиља у васпитно-образовним установама; сензибилизација васпитно-образoвних радника за препознавање и процену насилног понашања - вршњачког насиља; упознавање са програмима превенције и усвајање специфичних вештина за рад на превенцији вршњачког насиља; усвајање метода и техника за креирање рада са ученицима у циљу ненасилног решавања конфиликата у ситуацијама вршњачког насиља.

Учесници ће бити оспособљени да: - Адекватно и правовремено препознају и боље разумеју појаве вршњачког насиља, са циљем превенирања насиља и креирања толерантног окружења; - Унапреде постојеће и стекну нове методе за рад на превенцији и решавању вршњачког насиља; - Примене усвојена знања и вештине у креирању рада са ученицима у циљу ненасилног решавања конфиликата; - Успоставе адекватнију сарадњу са ученицима/родитељима/колегама у циљу превенције и интервенције вршњачког насиља.

 • 1. дан
  • Агресивност и вршњачко насиље
  • Пауза
  • Фактори ризика у настанку и испољавању вршњачког насиља у васпитно- образовним установама
  • Пауза
  • Програми превенције вршњачког насиља
  • Пауза
  • Методе и технике за креирање рада са ученицима ради ненасилног решавања конфиликата

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара - цена укључује: надокнаду за реализаторе и штампани материјал за рад. Посебно плаћање путних трошкова за реализаторе. Напомена: У току трајања пројекта КЕY, учесници овога пројекта (запослени у предшколским установама) су ослобођени плаћања. Напомена се односи на реализацију програма у Центру за целоживотно учење у Вршцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика средњих школа Суботица, Харамбашићева 22, 24000 Суботица Тања Недимовић, Бранка Кресоја 25 3.97

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.97