Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 17  

Да

Asocijacija DUGA, ul 7 oktobar br 1 15000 Šabac, asocijacijaduga@mts.rs, 015386297, 0642529181 , 015386297

Aleksandar Prica, asocijacijaduga@mts.rs, 015386297, 0642529181, 015386297

Јелена Зулевић, Msr, Психолошка едукација Експлораторијум; Славиша Ковач, , Асоцијација ДУГА; Александар Прица, , Асоцијација ДУГА; Снежана Дамњановић, Магистар, Завод за вредновање квалитета образовања и васпита

Јелена Зулевић, Msr, Психолошка едукација Експлораторијум; Славиша Ковач, , Асоцијација ДУГА; Александар Прица, , Асоцијација ДУГА; Снежана Дамњановић, Магистар, Завод за вредновање квалитета образовања и васпита

васпитни рад

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Општи циљ програма обуке је допринос обезбеђивању безбедног окружења у систему образовања и васпитања.

1. Стицање основних знања о концепту безбедносне културе. 2. Оспособљавање за примену концепта безбедносне културе. 3. Оспособљавање за адекватну процену безбедносних ризика деце и младих. 4. Оспособљавање за адекватну процену сопствених безбедносних ризика. 5. Оспособљавање за адекватно планирање смањења безбедносних ризика деце и младих. 6. Оспособљавање за адекватно планирање смањења сопствених безбедносних ризика. 7. Интеграција сазнања и примена концепта безбедносне културе у пракси. 8. Јачање капацитета запослених да у своје радне задатке интегришу концепт безбедносне културе.

1.Разумети концепт безбедносне културе у школском окружењу 2. Развити адекватна знања, ставове и вештине у вези са безбедносном културом у школском окружењу 3. Моћи да примене нова знања и вештине у свакодневном васпитно-образовном раду у циљу превенције насиља над децом 4. Умети да препознају различите облике насиља и других безбедносних ризика 5. Умети да препознају ситуације ризика (познатих и непознатих) и могуће начине адекватног реаговања 6. Умети да препознају индикаторе који указују на ризике код ученика 7. Бити упознати са начинима подршке и пријаве насиља и других безбедносних ризика 8. Умети да представе тему безбедносне културе ученицима и родитељима, кроз интерактивне радионице

  • 1. недеља
    • Безбедносна култура у систему образовања и васпитања
  • 2. недеља
    • Безбедносна култура у систему образовања и васпитања

50

недеља: 2
бодова: 8

2,500.00 рсд

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Славиша Ковач, Александар Прица, Снежана Дамњановић 22 3.98
2 Александар Прица, Снежана Дамњановић 21 4
3 Александар Прица, Снежана Дамњановић 25 4
4 Александар Прица, Снежана Дамњановић 22 4
5 Александар Прица, Снежана Дамњановић 21 4
6 Александар Прица, Снежана Дамњановић 22 4
7 Александар Прица, Снежана Дамњановић 23 4
8 Александар Прица, Снежана Дамњановић 23 4
9 Александар Прица, Снежана Дамњановић 48 4
10 Александар Прица, Снежана Дамњановић 29 4

Укупно учесника: 256 | Просечна оцена: 4