Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Каталошки број програма: 74  

Не

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, др Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико Градиште, sneznana@gmail.com, 0646445379, 0608051294

Снежана Милојковић, sneznana@gmail.com, 0646445379, 0608051294

Снежана Милојковић, Maстер образовних политика, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште; Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд; Александра Солујић, Дипломирани психолог, Психолошко саветовалиште; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''Десанка Максимовић''

Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд; Јасмина Мишић , Проф. раз.наставе, наставник енглеског, ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште; Александра Солујић, Дипломирани психолог, Психолошко саветовалиште; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''Десанка Максимовић''

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање вештина наставника да препознају мотивационе узроке различитих облика ометајућег понашања ученика на часу, колега и родитеља при узајамној комуникацији и примене стратегија за њихово превазилажење.

- Упознавање наставника са базичним емоционалним способностима за управљање емоцијама у конфликтним ситуацијама. - Унапређивање знања о способностима потребним за конструктивно решавање и управљање конфликтима. - Оснаживање наставника за примену стратегија и вештина за решавање и конструктивно управљање конфликтима. - Развијање свести наставника о важности интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова, планирања и реализације превентивних активности у области насиља, занемаривања и злостављања.

Наставник оспособљен да: -конструктивније и адекватније решава и управља конфликтним ситуацијама и емоцијама у конфликтним ситуацијама; - ослањајући се на стечена знања, у таквим ситуацијама, утиче на актере конфликта (ради разрешавања истог); - планира и реализује превентивне активности.

 • 1. дан
  • О конфликтима
  • Пауза
  • Базичне емоционалне способности у конфликтним ситуацијама
  • Радионица - Пусто острво
  • Радионица – У чијим рукама остаје папир
  • Пауза
  • Радионица – Дијагноза конфликта (мапа конфликта)
  • Радионица - Role play
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.900,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.