Од конфликта до сарадње - 7 моћи васпитача за јаку вртићку заједницу

Каталошки број програма: 838  

Не

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА, Марка Миљанова 22, Нови Сад, pozitivnadisciplinans@gmail.com, 0641313620, 0641751581

Дијана Радојковић, pozitivnadisciplinans@gmail.com, 0216618038, 0641313620

Дијана Радојковић, Професор педагогије, Предшколска установа „Радосно детињство“, Нови Сад; Жана Ердељан, дипл.психолог, Центар за едукацију ''Кораци''

Дијана Радојковић, Професор педагогије, Предшколска установа „Радосно детињство“, Нови Сад; Жана Ердељан, дипл.психолог, Центар за едукацију ''Кораци''

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Креирање васпитно образовног контекста за учење социјалних и емоционалних вештина, усмерених ка добробити свих чланова вртићке заједнице.

Истицање важности учења деце социјалним и емоционалим вештинама. Учење о функционалним стањима мозга и импликацијама на понашање деце и одраслих. Оспособљавање учесника за практиковање вештина комуникације и партиципацију деце као предуслова за учење деце социјалним и емоционалним вештинама. Оспособљавање учесника за пружање подршке деци да се фокусирају и уче. Оспособљавање учесника за подстицање развоја емоционалне резилијентности, јачање контроле импулса и испољавања емоционалних реакција, подстицање социјално пожељног понашања, јачање емпатије код деце.Оспособљавање васпитача за креирање позитивне и подстицајне вртићке климе и јаке вртићке заједнице која подстиче унутрашњу мотивацију, срећу,конструктивно решавање проблема и повезаност

По завршетку обуке очекује се да ће учесници обуке схватати важност учења социо-емоционалних вештина. Учесници ће практиковати вештине комуникације, поштујући дете као компетентног учесника. Подстицаће развој емоционалне резилијенције, јачање контроле импулса, контроле испољавања емоционалних реакција, социјално пожељног понашања и јачање емпатије код деце. Пружаће подршку деци да се фокусирају и уче. Креираће позитивну и подстицајну вртићку климу и јаку вртићку заједницу која подстиче унутрашњу мотивацију, срећу, решавање проблема и повезаност међу својим члановима.

 • 1. дан
  • 1. Три дела мозга /три функције
  • 2. Саморегулација одраслих као предуслов регулисања дечијег понашања
  • Пауза
  • 3. Седам моћи васпитача: Перцепција, Заједништво (1.део)
  • Пауза
  • 4. Седам моћи васпитача: Пажња, Слободна воља (2. део)
  • Пауза
  • 5. Седам моћи васпитача: Прихватање, Наклоност, Намера (3.део)
 • 2. дан
  • 1. Предуслови учења и напредовања деце – обезбеђен осећај сигурности и осећај повезаности
  • Пауза
  • 2. Учење деце емоционалним вештинама, 1.део
  • Пауза
  • 3. Учење деце емоционалним вештинама, 2.део
  • Пауза
  • 4. Учење деце социјалним вештинама
  • Пауза
  • 5. Формирање вртићке заједнице - оптималан развој свих чланова
 • 3. дан
  • 1. Анализа пристиглих радова- први део
  • Пауза
  • 2. Анализа пристиглих радова (примена програма у пракси са освртом на вештине деце) - други део
  • Пауза
  • 3. Сумирање утисака

30

дана: 3
бодова: 20

4.000 нето по учеснику (у цену су урачунати: Приручник ,,Од конфликта до сарадње", радни материјал, потрошни материјал, хонорар за реализаторе,уверења). У цену нису урачунати додатни трошкови ( путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Чачак Дијана Радојковић, Жана Ердељан 20 4
2 ПУ ''Чукарица'', вртић ''Бајка'', ул. Требевићка 28 Дијана Радојковић, Жана Ердељан 30 3.96
3 Центар за стручно усавршавање Чачак, ул. Цара Душана бб. Дијана Радојковић, Жана Ердељан 19 3.96

Укупно учесника: 69 | Просечна оцена: 3.97