Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Каталошки број програма: 624  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Зорица Панић, дипломорани психолог , Десета гимназија „Михајло Пупин“; Невенка Драшковић Ивановић, , Прва економска школа; Оливера Мишић, Дипл. филолог енглеског јез. и књиж., Прва економска школа, Београд

Зорица Панић, дипломорани психолог , Десета гимназија „Михајло Пупин“; Невенка Драшковић Ивановић, , Прва економска школа; Оливера Мишић, Дипл. филолог енглеског јез. и књиж., Прва економска школа, Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника за примену метода рада које су прилагођене карактеристикама, потребама и стилу учења ученика постмиленијумске генерације

Упознавање наставника са карактеристикама ученика постмиленијумске генерације, (особине, образовне потребе, начин учења и стицања знања); Упознавање наставника са стратегијама учења које су прилагођене потребама, карактеристикама и стилу учења ученика постмиленијумске генерације; Разматрање предности, недостатака и ограничења коришћења нових технологија у настави и улоге наставника; Разумевање контекста у коме ће се реализовати настава усмерена на потребе савременог ученика и услова за успешну примену наставних метода усмерених на ученике постмиленијумске генерације.

Наставници ће дефинисати особине, образовне потребе, начин учења и стицања знања својих ученика; Наставници ће идентификовати стратегије учења које су прилагођене њиховим ученицима; Наставници ће анализирати предности и ограничења у коришћењу нових технологија у настави; Наставници ће интерпретирати контекст у коме се реализује настава и процењивати своју улогу у примени нових технологија у свакодневној школској пракси.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Ученик постмиленијумске генерације у савременој школи
  • Како уче припадници посмиленијумске генерације
  • Стратегије у учењу и настави прилагођене ученицима нове генерације
  • Нове технологије у савременој настави
  • Улога наставника
  • Услови за успешну примену наставних метода усмерених на ученика савременог доба
  • Евалуација. Сумирање и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.