Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Каталошки број програма: 629  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598800,

Зорица Сорак, мастер образовне политике, ОШ „Станислав Сремчевић„ Крагујевац;

Милован Павловић, Дипл. мастер учитељ,диполомирани педагог, ОШ "Свети Сава", Косовска Митровица; Владимир Средојевић, Професор српског језика и књижевности, ЦСУ Крагујевац;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Повећање ефикасности рада школских тимова на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе јачањем компетенција за комуникацију и сарадњу чланова школских тимова

- Учесници упознати са надлежностима школских тимова - Учесници препознају значај рада школских тимова на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе - Учесници користе различите начине и алате за сарадњу и комуникацију у тимском раду - Учесници креирају потребну документацију за рад школских тимова путем дигиталних алата (протоколи, планови, записници, извештаји, анкете)

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1) Уводни део семинара2) Обавезни школски тимови и њиховe надлежности3) Како школски тимови могу да утичи на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе4) Комуникација и сарадња у школском тиму и између школских тимова5) Документација коју воде школски тимови6) Закључци и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Вук Караџић" Милован Павловић, Владимир Средојевић 16 3.92
2 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Милован Павловић, Владимир Средојевић 18 3.84
3 OШ "Момчило Поповић Озрен", Глождачки венац 23а, Параћин Милован Павловић, Владимир Средојевић 25 3.94

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.9