Управљање тимовима

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 760  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Катерина Страк, , Машинско-електротехничка школа, Бор; Владимир Маринков, , ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова

Катерина Страк, , Машинско-електротехничка школа, Бор; Владимир Маринков, , ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Унапређење компетенција запослених у образовно-васпитним установама за управљање тимовима, квалитетнијем извођењу пројеката, секција и наставе. Јачање организационих вештина директора, наставника, васпитача, сарадника и стручних сарадника.

Упознавање учесника са начином функционисања тимова, потребама за тимом и улогама тима у квалитетнијем раду установа, предностима тимског рада; Упознавање са техникама самопроцена лидерских и тимских вештина; Оспособљавање за формирање тима, идентификовање улога и мотивисање тима; Јачање лидерских вештина, оснаживање полазника за успешно вођење састанака и решавање проблема у тиму позитивним проценама, комуникацијом и доношењем одлука; Развијање вештина процене рада тима кроз различите технике процене

Након завршене обуке одчекује да ће учесници бити у стању да: - препознају предности и могућности тимског рада у различитим областима рада установе, - формирају тим према потребама рада и циљевима тима као и према улогама у тиму, - припреме састанак и да га успешно воде, - процене потребне вештине лидера и чланова тима и исправно их распореде у тиму и константно унапређују, - одлучно доносе одлуке, решавају проблеме и мотивишу тим за рад, - успешно процењују сопствени рад, рад чланова тима и оствареност циљева тима кроз различите технике.

  • 1. недеља
    • Предности тимског рада и формирање тима
  • 2. недеља
    • Управљање тимом и процена рада тима

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Катерина Страк, Владимир Маринков 4 4
2 Катерина Страк, Владимир Маринков 39 4
3 Катерина Страк, Владимир Маринков 10 4
4 Катерина Страк, Владимир Маринков 17 3.99
5 Катерина Страк, Владимир Маринков 3 4
6 Катерина Страк, Владимир Маринков 14 4
7 Катерина Страк, Владимир Маринков 9 3.99

Укупно учесника: 96 | Просечна оцена: 4