Механизми управљања стресом у процесу учења

Каталошки број програма: 98  

Не

Oсновна школа Бранислав Нушић, Заплањска 45, nusicbg@gmail.com, 0112460763, 0648053200 , 0113974835

Маријана Стефановић, marijanastefi@gmail.com, 0113974835, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Верица Арула, Професор српског језика и књижевности, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд

Маријана Стефановић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Обучавање учесника да препознају изворе и утицај стреса на процес учења и одаберу адекватне методе за савладавање

Упознавање са појмом стреса Обука за препознавање извора стреса у школским ситуацијама Упознавање са едукативним и психосоцијалним изворима стреса током процеса учења Трема као посебна категорија стреса – утицај на постигнућа ученика Представљање механизама управљања стресом у процесу учења Вршњачка подршка као недовољно искоришћен ресурс; Колаборативно учење и тестирање; Ментор центар за вршњачко учење Израда акционог плана едукативне и психосоцијалне подршке у школи - системско увођење механизама за смањење стреса у процесу учења (промотивне, превентивне, интервентне активности и динамика укључивања свих актера процеса учења)

Полазници: Разумеју појам стреса Препознају изворе стреса у школским ситуацијама Идентификују и разликују едукативне и психосоцијалне изворе стреса током процеса учења Уважавају утицај треме на постигнућа ученика Познаје механизнме управљања стресом у процесу учења и повезују их са конкретним образовним ситуацијама Користе ресурсе вршњачке подршке као механизме стварања подстицајне образовне атмосфере Израђују акциони план за своју школу

 • 1. дан
  • 1. Шта је стрес?
  • 2. Трема – утицај на школска постигнућа
  • 3. Механизми управљања стресом у едукативним ситуацијама
  • 4. Вршњачка подршка
  • 5. Системско увођење механизама за смањење стреса у процесу учења - скица акционог плана

30

дана: 1
бодова: 8

2100 динара по учеснику У цену је урачунато: • Накнада за предаваче • Потребан материјал за реализацију обуке • Штампање и достава уверења о похађању обуке • Путни трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Свети Сава" Младеновац Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 4
2 Основна музичка школа "Владимир Ђорђевић", Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
3 Основна музичка школа "Невена Поповић",Гроцка Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 4
4 OMШ "Кула", Лењинпва 17 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 23 3.99
5 Oсновна школа "Љуба Ненадовић", Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 26 3.99
6 OМШ "Милена Поповић", Гроцка Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 22 3.98

Укупно учесника: 161 | Просечна оцена: 3.99