Учили су срећно до краја живота - бајке у разредној настави

Каталошки број програма: 943  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Бранка Алимпијевић, Мастер филолог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Марија Зјајић, Професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“

Бранка Алимпијевић, Мастер филолог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Снежана Ракић, дипломирани педагог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Марија Зјајић, Професор разредне наставе, ОШ „Никола Тесла“

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање и унапређивање компетенција наставника у креирању нових приступа за стваралачку обраду бајки ради подизања квалитета наставног процеса уз уважавање развојних потреба ученика.

Подстицање и надахњивање наставника за савремено прихватање бајки и повезивање њихових садржаја са свакодневним животом ученика Охрабривање наставника за примену иновативних начина у обради бајке Оснаживање наставника у примени интегративног и тематског планирања ради целовитог доживљаја теме и равноправног учешћа свих ученика у настави Јачање комептенција наставника и општих, међупредметних компетенција ученика Подршка наставницима да употребе естетски, педагошки и психолошки потенцијал бајке у васпитању и образовању ученика Оспособљавање наставника да користе бајке као занимљив креативни материјал за практичан рад Препознавање значаја читања бајки за подршку у развоју ученика и прихватање њене мудрости

Надахнути наставници за савремено прихватање бајки и њеног сагледавања у контексту времена Оснажени наставници за коришћење иновативних начина у обради бајке, за примену интегративног и тематског планирања уз равноправно активирање свих ученика у настави и задовољство наставника у оствареним ефектима рада Мотивисани наставници да развијају своје и ученичке компетенције Наставници препознају да из бајке као књижевне врсте проистиче њена васпитна функција и емотивни доживљај читања Оспособљени наставници да искористе вишеструке позитивне ефекте бајке у васпитању и образовању да користе бајке као занимљив креативни материјал за практичан рад Препознају значај читања бајке за подршку у развоју ученика

 • 1. дан
  • Учили су срећно до краја живота – бајке у разредној настави
  • Моја омиљена бајка
  • Заступљеност бајки у Програму наставе и учења српског језика и књижевности у свим разредима
  • Учим из бајке
  • Пауза
  • Учим из бајке -практични део
  • Креативне могућности обраде бајки у разредној настави
  • Пауза
  • Креативне могућности обраде бајке у разредној настави, други део
  • Актуализација бајке
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1 600 динара по учеснику за групу од 30 учесника. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови оргнизатора програма, радно – потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Бранка Алимпијевић, Снежана Ракић 16 3.99
2 ОШ "Никола Тесла", Маршала Тита 39, Лештане Бранка Алимпијевић, Маја Зејић, Снежана Ракић 30 3.97

Укупно учесника: 46 | Просечна оцена: 3.98