Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3 - онлајн

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 236  

Да

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16, stlamomcilo@gmail.com, 0641357278

Момчило Степановић, kreativniucitelji@gmail.com, 0641357278, 0641357278

Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ

Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ; Марија Радуловић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Мирјана Тишма, професор разредне наставе, ОШ "Драган Лукић"Београд и Менса Србије

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција полазника у области препознавања даровитости ученика/деце и едукација о расположивим видовима подршке.

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: - шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије, - са којим изазовима се суочавају даровита деца у школском систему, - како препознати даровитост и које су примарне и секундарне добити, - значају подршке даровитима, - шта је био мотив за ИОП 3 који је резултирао првим местом на регионалном такмичењу младих талената из математике. Обука полазника за: - препознавање елемената даровитости, - проналажење и употребу инструмената за доказивање даровитости, - израду педагошког профила за даровите, - израду ИОП-а 3, - пружање подршке даровитој деци.

Очекује се да ће полазници: - унапредити сензибилитет за потребе даровитих ученика и спремност да им пруже разумевање и додатну подршку, - бити обучени за ефикасније препознавање елемената даровитости, идентификацију даровите деце и коришћење прцедура институционалне подршке, - упознати процедуре за доказивање даровитости, - бити оснажени и мотивисани да приступе изради педагошког профила и ИОП-а 3 када за тим постоји реална потреба, - бити обучени за израду педагошког профила за даровите и ИОП-а 3. - проширити свест о значају подршке даровитима и добити која се односи на даровито дете и на децу којој то дете постане узор.

 • 1. недеља
  • Битка за даровите - битка за будућност
 • 2. недеља
  • Практична искуства – шта смо сазнали применом ИОП-а 3
  • Педагошки профил за даровите
 • 3. недеља
  • Од даровитости до ИОП-а 3
  • Од теорије ка пракси

45

недеља: 3
бодова: 24

Цена: 3000,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари аутора, модератора обуке и адмистратора образовне платформе 2200 динара. - трошкови уговарања обуке, уношења и обраде података: 400 динара. - трошкови пословања правног лица, књиговодства, коришћења Интернета, хостинга, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 400 динара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Весна Петровић, Марија Радуловић 12 3.95
2 Весна Петровић, Марија Радуловић 3 3.91
3 Весна Петровић 21 3.94
4 Весна Петровић, Марија Радуловић 12 3.88
5 Весна Петровић, Марија Радуловић 17 3.84
6 Весна Петровић, Марија Радуловић 42 3.8
7 Весна Петровић, Марија Радуловић 40 3.71
8 Весна Петровић, Марија Радуловић 34 3.86
9 Весна Петровић, Марија Радуловић 35 3.86

Укупно учесника: 216 | Просечна оцена: 3.86