Часови разумевања и радости - II модул

Каталошки број програма: 782  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Тамара Влаховић, Професор енглеског, Мастер комуниколог, Life&Mind Studio, Београд

Тамара Влаховић, Професор енглеског, Мастер комуниколог, Life&Mind Studio, Београд; Слађана Галушка, Проф. опште књижевности и теорије књиже., ОШ „Свети Сава“ Београд; Maша Влаховић, Дипломирани инжењер финансија, Life&Mind Studio; Душанка Јовичић, Mастeр васпитач, ПУ „ Савски венац“ Београд; Андријана Перић, Мастер Васпитач у Предшколској установи, Предшколска установа „Савски венац“; Јелена Пантић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ,, Иво Андрић“; Бојана Шајатовић, Дипломирани менаџер, Life&Mind Studio

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање вештина комуникације, емоционалне писмености и креативности ради унапређивања рада са децом/ученицима.

Развијање вештина успешне комуникације полазника коришћењем НЛП комуникационог модела и НЛП алата (активно слушање, повратна информација...) Осмишљавање ситуација за развијање вештина комуникације код деце/ученика Упознавање полазника са НЛП алатима (метапрограми, вредности, перцептуалне позиције...) који доприносе развијању елемената емоционалне писмености (самосвесност, самопоуздање, мотивација, емпатија...) Осмишљавање ситуација за развијање емоционалне писмености код деце/ученика Упознавање полазника са стратегијама креативности (имагинација, визуелизација, Дизнијева стратегија...), развијање креативности кроз њихову примену Оспособљавања деце/ученика да развијају креативност кроз језичко и ликовно изражавање, игру и технологију

Након обуке полазници су оспособљени да: - успешније комуницирају и успостављају бољу сарадњу са другима у личном и професионалном животу, - боље управљају стресом и нежељеним реакцијама (љутња, бес, страх), - остварују већи ниво креативности у личном животу и у раду са децом/ученицима, - осмисле активности/ситуације за развијање вештина комуникације, емоционалне писмености и креативности код деце/ученика. - покрећу и укључују се у различите пројекте у области развијања вештина комуникације, емоционалне писмености и креативности код деце/ученика.

 • 1. дан
  • Часови разумевања и радости II модул- корак даље
  • Успешна комуникација
  • Пауза
  • Емоционална писменост
  • Пауза
  • Будимо креативни
  • Пауза
  • Активности са децом, ученицима
  • Пауза
  • Вредновање активности и договор о даљој сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

2 400,00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Слађана Галушка, Јелена Пантић 13 4
2 ОШ "Свети Сава", Николаја Краснова 8, Београд Тамара Влаховић, Слађана Галуша 23 3.89
3 ОШ "Иво Андрић", Ивана Мичурина 38а, Београд Слађана Галуша, Јелена Пантић 30 3.99
4 ОШ "Светозар Марковић", Хаџи Милентијева 70, Београд Тамара Влаховић, Слађана Галуша 30 3.88
5 ОШ "Свети Сава", Николаја Краснова 8, Београд Тамара Влаховић, Слађана Галуша 22 3.7

Укупно учесника: 118 | Просечна оцена: 3.89